Bugun...Merkezinde kulluğun olduğu bir liderlik- van haber
Tarih: 23-11-2016 16:53:41 + -


Merkezinde kulluğun olduğu bir liderlik

facebook-paylas
Tarih: 23-11-2016 16:53

Merkezinde kulluğun olduğu bir liderlik- van haber

VAN HABER - Müslüman olarak yaşama ve hayata Müslüman olarak bakma gayreti içeresinde olan bizlerin, sorunlarını Batı’nın bilgi sistemi ve kavramları üzerinden anlamlandırmaya çalıştığını belirten Sosyolog/Psikolog Abdülkerim Öztürkçü, “Bizler kulluk bilincimiz ile liderliğimizi yerine getirme derdinde olur.

 

Liderlik bizlere bugüne kadar hep Batı’nın kavramlarıyla açıklandı. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) liderliğinden örnek alması gereken Müslümanlar, Batı’nın dayattığı kavram ve modeller üzerinden liderliği benimsemek zorunda bırakıldı. Müslüman olarak yaşama kaygısı içerisinde, Batı’nın liderlik anlayışının benimsetilmesi ve bu sistem üzerine lider gençler yetiştiriliyor olması inancımız ve yaşadıklarımız açısından tezat bir hale büründü. Liderliğin merkezinde kulluğun olduğu “Kul Liderlik” modeli ile liderliğe farklı bir açıdan yaklaşan Sosyolog/Psikolog Abdülkerim Öztürkçü ile Kul Liderlik modeli, Hz. Ömer (ra)’in lider kişiliği ve iyi bir kul olmak üzerine konuştuk.

 

Kitabınızın da ismi olan Kul Liderlik kavramından bahsedebilir misiniz?
Kul Liderlik merkezinde kulluğun olduğu bir liderlik modelidir. Bizler Müslümanlar olarak İslam coğrafyasında, İslam’ı doğru anlamanın, yeryüzünün halifesi olmanın, yeryüzünün lideri olmanın kısmen farkındayız. Liderlik konusunda yaptığım çalışmalarda birçok kamu kurumuyla, bakanlıklar ve STK’ları ile çalışmalar yaptım. Bu çalışmaları yaparken bu konuda eğitimler aldım. Tabii aldığım bu eğitimleri Batı’nın bilgi sistemi üzerinden elde ettim.

 

SORUNLARIMIZI BATI’NIN KAVRAMLARIYLA ANLAMLANDIRIYORUZ

Bizler Müslüman olarak yaşama ve hayata Müslüman olarak bakma gayreti içeresindeyiz ancak sorunlarımızı Batı’nın bilgi sistemi ve kavramları üzerinden anlamlandırmaya çalışıyoruz. Burada bir yanlışın olduğunu ve bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşündüm. Allah Rasulü’nün, rol modellerinin bizlere bırakıldığını bilmemize rağmen, Allah Rasulü ve Kur’an-ı Kerim’in üzerinden liderliği anlamamışız. Her şeyden önce insanın yaradılış anlamı ve amacı kulluktur.

 

Çünkü Allah çok net bir şekilde, “İnsanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım” diyor. İnsanın yaradılış anlam ve amacı kulluk ise ve bununla birlikte yeryüzünün imarında liderliği devralmak ile karşı karşıya kaldığında o zaman bizim ortaya koyabileceğimiz bir liderlik modelinin kulluk merkeziyle ilintili olması gerektiğini düşündüm ve Kul Liderlik tanımlamasını yaptım.

 

BİR ŞAHSİYET İNŞA MODELİ

Bugün birçok liderin nefsine yenik düştüğü, sekülerizm dediğimiz dünyevileşme yolunda adımlar attığını görüyoruz. Biz kulluk bilincimiz ile liderliğimizi yerine getirme derdinde olursak bizi Allah ile buluşturan bir ilişkiyle karşılarız.

Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde belirtilen din günü olan o günde yaptığımız her şeyden sorumlu olduğumuzun ve hesap vereceğimiz günün geleceğini zihnimizde aktif olarak tutarsak, sorumlu olduğumuzun bilince varırız. O yüzden Kul Liderlik bugün İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu liderlik tanımlamasını kendi kavramlarıyla açıklayan kurgulayan bir sistemin adıdır. Aslında bir şahsiyet inşa modeli bu.

 

Kul Liderlik kitabınız haricinde, merkezinde kulluğun olduğu bu liderlik modeli üzerine başka projeleriniz var mı? 


Kul Liderlik yalnızca bir kitap değildir. “Kul Liderlik Mektebi” adıyla uluslararası liderlik akademisi projemiz var. Kul Liderlik, dünyada ilk defa uygulanacak bir programa sahip. “Liderlik talep etme, lider keşfetme, lider yetiştirme, lider geliştirme” programlarımız olacak. 

Programın içerisine anne ve babaları da dâhil ediyoruz. İlköğretim, lise ve üniversite boyutunda bir program olup siyasetçi, STK temsilcileri ve toplumun genel kesimi de programa dâhil olacak.

 

“BİR ODA DOLUSU YİĞİT İSTERDİM”

Kul Liderlik’in başlangıç hikâyesi ve Hz. Ömer (ra) (ra) ile ilişkisi nedir?
Kul liderlik’in hikâyesi aslında Hz. Ömer (ra)’in bir duası ile başlar. Bir gün arkadaşlarıyla oturan Hz. Ömer (ra) der ki: “Allah’tan kabul olunmuş bir duanız olsaydı ne isterdiniz?” Arkadaşları biraz düşünürler ve aralarında bir tanesi, “Ben şu oda dolusu kadar gümüş isterdim ki Allah yolunda infak edebileyim”. Bir diğeri de hemen söz alarak, “Ben de bu oda dolusu altın isterdim, Allah yolunda infak edeyim” Sonra bir arkadaşı daha benzer bir cevap verir ancak bakarlar ki Hz Ömer memnun kalmaz. Derler ki: “Ey Ömer, sen Allah’tan ne isterdin?” Bunun üzerine Hz Ömer kendi duasını şöyle dile getirmiştir: “Ben, Allah yolunda görevlendireceğim Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe bin Yeman gibilerden oluşan bir oda dolusu yiğit isterdim” demiş. Hz. Ömer (ra) bir oda dolusu yiğit ile Allah yolunda mücadele etmeyi, insanlara huzuru, barışı, adaleti taşımak istiyor. Hz. Ömer (ra) liderliğini ortaya koyarken, adalet ve tevhit merkezli insan yetiştirmek ve nitelikli bir kadro ile yola devam etme konusunda bir irade ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan valilere, “Her valimiz, kendi şehrinin Hz. Ömer (ra)’i olmalıdır” demişti. Hz. Ömer (ra)’in liderlik emaneti üzerine hassasiyeti ve adaleti hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Hz. Ömer (ra)’e sahabeler bir teklif götürürler; “Ey Ömer, oğlun Abdullah’ı senden sonra bizlere halife olarak ata ki bizim başımızda yine senin soyundan biri adaleti devam ettirsin, bu konuda zafiyet içerisine düşmeyelim” diyorlar. Hz. Ömer (ra) cevaben şunları söyler: “Eğer bu sözden kastınız halifelik gibi bir makamın dünya nimetleri lezzetlerini tatmaksa bizim aileden ben tattım, oğlum veya bir başkasının tatmasını istemiyorum. Ama halifelik gibi ağır bir sorumluluğu yine benim soyumdan birine yüklenmesi konusu ise bir aileden bir kurban yeter”. Bugün bizlere oğlunu veya kızını devletin başına atar mısın deseler, birçok kişi şapkayı havalara atarak hemen kabul eder. Ancak Hz. Ömer (ra) liderliğin ağır bir sorumluluk olduğunu biliyor, “Bir aileden bir kurban yeter” diyor ve din gününde vereceği hesabı düşünerek teklifi reddediyor. Bizler liderliği Hz. Ömer (ra) üzerinden anlamak istiyorsak onun bu konuda din günü hassasiyetini ve emanet bilincini kesinlikle anlamamız gerek.

ADALET YOLUNDA MÜCADELESİNİ ORTAYA KOYDU

Hz. Ömer (ra) adaleti yalnızca Müslümanlara has bir şekilde ele almamıştır. Bütün insanlara, yaratılmışlara, farklı din, dil, ırka mensup herkese hak ettiğini vermek olarak adaleti ele almış ve bunun uğruna bütün bir ömrünü feda etmiş, mücadelesini ortaya koymuş.

Hz. Ömer (ra)’in modern inkılaplar yaptığı çokça dile getiriliyor. Sizce, Hz. Ömer (ra)’in yapmış olduğu değişimleri “modern” kavramıyla açıklamak doğru mu?
Modernlik Batı’ya ait bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim merkezli, Allah inancının oluşturulması konusunda hassasiyete sahip olan Hz. Ömer (ra), yaptığı değişimler ile kendi içerisinde bir devrimci olarak değerlendirilebilir. Ancak devrimciliği tevhid inancı üzerinden ortaya konulmalıdır.

Bugün Hz. Ömer (ra) adaletini devlet yönetiminde ve toplum içerisinde daim kılabilmek için neler yapmamız gerekiyor?
Her şeyden önce bu dünyada bir yolcu olduğumuzu unutmamız gerekiyor. Hz. Ömer (ra) adaletini bugünde yaşamak istiyorsak kesinlikle O’nun din günü hassasiyetini, emanet bilincini ve Allah’ın karşısında bir kul olduğunu, aciz olduğunu kesinlikle bilmek ve bugüne taşımak zorundayız. Onun bu hassasiyetlerinin devlet reisinin topluma, anne babanın evlatlarına, bir patronun işçilerine karşı yani her alanda anlaşılması ve uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Yani kul olduğumuzu unutmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Peki, kul olabilmek için yalnızca ibadetlerimizi yerine getirmek yeterli midir?
İbadetler aslında kul olmanın temelini düzenler. Namaz, insanın kendisiyle ve Rabbiyle kurduğu ilişkide sürekli hizada, sırat-ı müstakimde durması, sorumluluğunun farkında olması ve ömür sermayesini yolcu olduğu bu dünyada doğru kullanabilmesi için sürekli gidip hesap verdiği, yaratıcısıyla arasındaki bir iletişim şeklidir. Zekât, insanın eşyayla ve insanlar ile kurduğu ilişkiyi düzenler. Zekât vererek yetimi, dulu, ihtiyaç sahibini gözeterek bugünün toplumsal yaralarına merhem olmuş oluyorsunuz. Oruç, yalnızca kişinin bir süre aç kalması değil birçok konuda kendisini terbiye etmesidir. Hac, hiçbir farklılığımız olmadan Allah ile buluşma anıdır. Bütün bu ibadetleri anlarsak kendimizi anlamış ve kulluk bilincinin farkına varmış oluruz. İşte o zaman sürdürülebilir kulluk modeli içerisinde sürekli kul olma bilinciyle yaşayabiliriz.

Hz. Ömer (ra)’in en belirgin özelliği olan adaleti dışında kişilik özellikleri ve liderliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Hz. Ömer (ra) çok sert bir mizaca sahipti. Öfkesini çoğu zaman kontrol edemediği ve Allah Rasulü’nün çokça onu uyardığını biliyoruz. Hataları ve kusurlarıyla herkesi anlarsak, insan olmanın hakikatinden uzaklaşmamamız ve süper kahramanlar oluşturmamamız ile ilgili bir bakış açısına sahip olmamız gerekir. Hz. Ömer (ra) cesurdu, yiğitti, adaletliydi ancak diğer bir yandan da öfkeli, celaldi. Ancak tüm bunları kulluk açısından ele almalıyız.

Hz. Ömer (ra), ALLAH RASULÜ’NÜN HAYATINI KENDİSİNE ÖRNEK ALDI

Hz. Ömer (ra)’in Allah Rasulü’nün hayatını kendisine örnek alan, tevhid esası ve sorumluluk bilinciyle yaşadığı toplumun sorunlarını çözmeye çalışan bir lider olduğunu biliyoruz. Özellikle Kul Lider ve Müslüman olarak Hz. Ömer (ra)’i değerlendirdiğimizde, İslam’ın temel ilkeleri üzerinden O’nu anlamak mümkündür.

diriliş postası
Kaynak: editör

Editör: vandahaberFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RÖPORTAJ Haberleri

FOTO GALERİ
 • Gevaş Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
   Gevaş Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
 • Sonbaharda Edremit bir başka güzel
  Sonbaharda Edremit bir başka güzel
 • Van'da sonbahar
  Van'da sonbahar
 • 2017 Van'ın enleri belli oldu
  2017 Van'ın enleri belli oldu
 • AĞUN'nu gördünüz mü?
  AĞUN'nu gördünüz mü?
 • Van Uğur Okulları mezuniyet töreni
  Van Uğur Okulları mezuniyet töreni
 1. Gevaş Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
 2. Sonbaharda Edremit bir başka güzel
 3. Van'da sonbahar
 4. 2017 Van'ın enleri belli oldu
 5. AĞUN'nu gördünüz mü?
 6. Van Uğur Okulları mezuniyet töreni
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Erciş sahil projesi
  Erciş sahil projesi
 • Gevaş'a birde buradan bakın.
  Gevaş'a birde buradan bakın.
 • çobanı dinleyin!
  çobanı dinleyin!
 • ulan hangi kablo
  ulan hangi kablo
 • Van Valisi Taşyapan imamlık yaptı
  Van Valisi Taşyapan imamlık yaptı
 • Ahmet İzgi 15 Temmuz Gecesini Anlattı
  Ahmet İzgi 15 Temmuz Gecesini Anlattı
 1. Erciş sahil projesi
 2. Gevaş'a birde buradan bakın.
 3. çobanı dinleyin!
 4. ulan hangi kablo
 5. Van Valisi Taşyapan imamlık yaptı
 6. Ahmet İzgi 15 Temmuz Gecesini Anlattı
VİDEO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
YUKARI