İnsan Kaynakları

Yeni neslin yeni ihtiyaçları, dijital dünya değerleri ve değişen liderlik anlayışı çerçevesinde İnsan Kaynakları 2021 stratejisi yeni yetenekleri kuruma kazandırma hedefinden şaşmadan, bir yandan da yaşanan satın alma sonrasında kurum organizasyon yapısının optimizasyonuna odaklanmak yönünde şekillenmiştir.

Çakıl Medya çatısı altında organizasyonun çevikliği ve verimliliğini artırmak adına ortak birimlerin konsolidasyonu ve koordinasyonu üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Farklı marka ve mecralarda aynı işi yapan ekiplerin takdir ve değerlendirme süreçleri gözden geçirilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar ve iyileştirmeler yapılmıştır. Farklı kurum kültürleri, süreçler ve işleyişlerin tek bir standarda indirgenmesi çalışmaları yürütülürken, organizasyon yapıları da ele alınmıştır.

Doğru insan kaynağını kuruma çekmek için, geleneksel işe alım yöntemlerinin yanı sıra hedef kitlenin takip ettiği dijital sektöre özgü farklı mecralardan faydalanılmış ve işe alım sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Bu yeni mecra tercihleri ile işe alım süreleri kısaltılırken, aynı zamanda ilk seferde doğru adaylara ulaşma oranlarında da iyileşme sağlanmıştır. Sosyal medya iletişiminde Linkedin, Facebook ve mevcut çalışanlara yönelik olarak Instagram uygulamaları kullanılmıştır.