İstifa eden memur tekrar göreve nasıl döner

Sitemize gelen sorular neticesinde, bu yazımızda istifa eden asil memurun yeniden memuriyete dönüş usulü hakkında açıklamalara yer verilecektir.

İstifa eden memur tekrar göreve nasıl döner
Yayınlama: 03.11.2023
A+
A-

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde, “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmü değerlendirdiğimizde, asil memurun istifa sonrası dönüşü için aşağıda yer verilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

– İstifa sonrası dönüş için memurun iki defadan fazla kendi isteğiyle istifa etmemiş olması veya çekilmiş sayılmaması gerektiğini,

– Memurun Ayrıldığı sınıfta boş kadro bulunması ve bu sınıfın niteliklerini taşıması gerektiğini,

– 657 sayılı Kanun bir bütün halinde değerlendirildiğinde, anılan Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların( yaş, öğrenim şartı, askerlik vd.) ve varsa kurumsal özel şartların aranmasının zorunlu olduğunu,

– Memurun istifa öncesi kadro ve unvan durumu da göz önüne alınarak, istifa sonrası dönüşünde, kendi kurumuna veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabileceğini,

– Memurun ayrıldığı tarihte almakta olduğu aylık derecesine eşit derece ve kademeye atanmasının zorunlu olduğunu,

– Memurun sınıf değiştirmedeki şartlara haiz olması kaydıyla, görev ve unvan eşitliği gözetmeden bir başka sınıfa atanabileceklerini, (Örneğin meslekleri ile ilgili sınıftan bir başka sınıfa veya diğer sınıflardan genel idare hizmetleri sınıfına atama gibi)

– Memurların istifa sonrası dönüşünde, kamu kurum ve kuruluşlarının talebin kabulü konusunda takdir yetkisinin olduğunu, ilgilileri atamak zorunda olmadıklarını, değerlendirmekteyiz.

memurlarnet

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.