İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınavlar kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek.

İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınavlar kalktı
Yayınlama: 09.09.2023
A+
A-

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde ortaöğretim ile ilgili birçok konuda mevzuat ile ilgili düzenlemeler yapılacağını söylemişti. Bugün Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğe göre okullarda, 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek. Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.

Sınav tarihleri öğretim yılı başında duyurulacak

Yönetmeliğe göre, okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek. İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek. Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.

Oyun temelli değerlendirmeler yapılacak

Yönetmeliğe göre, okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. Böylece, ilkokul 4. sınıflarda da yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4. sınıflarda da öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek

Her dersten her dönem iki sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilecek. Sınav haftasında okullarda ders işlenmeye devam edilecek. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulaması yapılacak.

Uygulamalı dil sınavları

Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacak. Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla kısa süreli sınavlar yapılabilecek. Bu sınavlar notla değerlendirilmeyecek.

İllerin eğitimdeki gelişim durumları izlenecek

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) ile öğrencilerin gerçek yaşam senaryoları üzerinden eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini edinme seviyelerinin il düzeyinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yıllara göre karşılaştırılması yapılacak. ABİDE araştırması iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve her ile özel rapor hazırlanacak.

Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerindeki gelişimlerinin izlendiği araştırma iki yıllık döngüler halinde yapılacak ve ülke geneli rapor hazırlanacak.

Kaynak: İHA

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.