Vergi müfettişleri hesap oyunlarının peşinde

Banka hesabını başkasına kullandırmak suç mu? Banka hesaplarını başkasına vermenin cezası nedir? sorularını merak ediliyor. Banka hesabını başka kişilere veren ve kullandıranlara hapis cezası geliyor. Vergi ödememek isteyen veya gelirini gizlemeye çalışanların kullandığı bu yöntem Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yakından izlemeye başladı.

Vergi müfettişleri hesap oyunlarının peşinde
Yayınlama: 24.12.2022
Düzenleme: 24.12.2022
A+
A-

MASAK yüzlerce dosyayı vergi müfettişlerine gönderdi.

Vergi müfettişleri, önce ceza kesiyor ardından savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor. Binlerce dosya savcıların önüne ulaştı ve bu suçun cezası ise 1 yıl hapis.  Banka hesabını başkasına kullandırmak suç mu? Banka hesaplarını başkasına vermenin cezası nedir? sorularını merak ediliyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Ntv.com.tr için durumu yakından inceledi.

Yeminli Mali Müşavir Tolu, Ntv.com.tr için yazdığı makalesinde, sık sık kullanılan, “başka kişilerin banka hesabı üzerinden tahsilat” yöntemini ele aldı. Savcılıklara ulaşan binlerce dosya nedeniyle şu an çok sayıda kişi vergi cezası ve hapis yaptırımıyla karşı karşıya.

Banka hesabını hesabıını başkasına vermek suç mu? Evet, banka hesaplarını başkalarına kullandırmak büyük bir suç! Banka hesaplarını bu şekilde, başkalarına kullandıranlar ciddi risk altında! İyi niyetle veya bilerek banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bir yandan vergi ziyaı cezalı vergi tarhiyatı, diğer yandan da hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

 

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu’nun yazısı;

ÇAYCI SEKRETERE HAPİS ŞOKU

“Aslında çaycı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı epeydir gündemde değildi.  Bunlar eski TTK zamanında genellikle şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak karşımıza çıkıyordu. Yeni TTK ile buna karşı bazı önlemler alındı. Ancak hala birçok şirkette ve naylon fatura ticareti yapanlarda, çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı hatta alkolik ya da esrarkeş olanların yönetim kurulu üyesi olduklarına rastlanıyor. Bu insanlar kolay kazancın ve yönetim kurulu üyesi olmanın cazibesine dayanamıyorlar.

Tabi uygulamada bu gibi örnekleri artırmak mümkün. Gerçekten inanılır gibi değil!

Peki, bu konu neden yeniden gündeme geldi?

Evet, bu konu bugünlerde yeniden sıkça gündeme gelmeye başladı. Son dönemlerde yapılan vergi incelemelerinde, şirketlerin yasa/kayıt dışı hasılatlarını çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi çalışanlarının üzerinden tahsil ettikleri, bu kapsamdaki ödemelerini de yine bu kişiler üzerinden yaptıkları tespit edildi. Bunların banka hesaplarına ciddi tutarlarda para giriş–çıkışlarının olduğu anlaşıldı. Olay sadece çalışılan şirketlerle sınırlı değil, bunun dışında çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi vatandaşların banka hesaplarını başkalarına da sıkça kullandırdıkları anlaşıldı.

ARACILIK EDEN SUÇ İŞLİYOR

Çalışanlar suç işlediklerinin farkında bile değil!

Çalıştıkları şirketlerin veya patronlarının yasa/kayıt dışı hasılat ve ödemelerini kendi banka hesaplarından yapılmasına izin veren çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi çalışanların büyük bir kısmı, maalesef banka hesaplarını kullandırmalarının bir suç olduğunu bilmiyor ya da banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor. Kalan kısmı ise, banka hesaplarını, genellikle bir ücret karşılığında kullandırıyor.

Tamam da, suçun adı ne?

Evet, güzel bir soru, suçun adı, banka hesabının başkasına kullandırılması suçu!

BANKA HESABINI KULLANDIRMAK SUÇ

Banka hesaplarını başkalarına kullandırmak gerçekten suç mu?

Evet, banka hesaplarını başkalarına kullandırmak büyük bir suç!  Banka hesaplarını bu şekilde çalıştıkları şirketlere veya patronlarına ya da başkalarına kullandıran çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi çalışanlar ciddi risk altında! Hem de ne risk, bir yandan vergi ziyaı cezalı vergi tarhiyatı, diğer yandan da hapis cezası ile karşı karşıyalar! Kişilerin bundan haberlerinin olup olmaması da, durumu değiştirmiyor. Kanunları bilmemek mazeret sayılmıyor ve bu  suçu ortadan kaldırmıyor.

1 YIL HAPİS CEZASI VAR

Bu suç yeni mi düzenlendi?

Hayır, bu suç yeni düzenlenmedi, 2006 yılından bu yana tam 16 yıldır var! Bu suç, son 3 – 4 yıla kadar pek bilinmiyor ve uygulanmıyordu.

Peki, bu suç hangi Kanunda yer alıyor?

Bu suç, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alıyor (5549 sayılı Kanun, Mad. 15). Söz konusu düzenleme ve gerekçesi ise şu şekilde:

“BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞININ BEYAN EDİLMEMESİ”

MADDE 15 – (1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

“GEREKÇE: Maddeyle yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan işlemlerde, işlemin esas sahibinin kimliğinin gizli tutulmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Kişilerin kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapması ancak bunu gizlemesi durumunda, kimlik tespit yükümlülüğü ile hedeflenen amaca tam olarak ulaşılamamaktadır. Bu nedenle işlemi yapan kişinin başkası hesabına hareket etmesi halinde bu durumu yükümlülere yazılı olarak bildirmesi, aksi takdirde cezalandırılması hüküm altına alınmıştır.”

MASAK YAKINDAN İZLİYOR

Bu suç, şimdi neden ortaya çıktı?

Aslında her şey, MASAK’ın VDK’yı uyarmasıyla başladı!

MASAK, banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, “banka hesaplarının başkalarına kullandırılması suçu”nun gözardı edilmemesini, bu tespitlere dayanılarak düzenlenecek raporların kendisine gönderilmesini istedi. Çünkü, banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilere değil, bu parasal hareketleri gerçekleştiren kişi ve şirketler adına cezalı vergi tarhiyatları yapılıyor, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmıyordu.

Son 3 – 4 yıla kadar gerçekleştirilen banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, bu yeni suç oldukça revaçta. Bu kapsamda banka hesaplarını çalıştıkları şirketler veya patronlarına ya da başkalarına kullandıran çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi çalışanlar hayatlarında ilk defa duydukları bir suç ile karşı karşıya kaldılar. Savcılık talimatıyla ifade için polis karakoluna çağrıldıklarında ise, hayatlarının şokunu yaşadılar/yaşıyorlar!

Bu suç nasıl ve kimler tarafından tespit ediliyor?

Bu suç, banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, Vergi Müfettişleri tarafından tespit ediliyor.

DOSYALAR SAVCILARDA

Bu suçu işleyenler hakkında hangi işlemler yapılıyor?

Çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi çalışanlar genelde çalıştıkları şirketlere veya patronlarına banka hesaplarını çoğunlukla herhangi bir menfaat karşılığı olmadan veya sabit bir haftalık/aylık ücret karşılığında kullandırıyorlar. Banka hesaplarının başkalarına kullandırıldığı durumlarda ise, genellikle her bir işlem başına belli bir yüzde veya yine sabit bir haftalık/aylık ücret elde ediyorlar.

Bu suçu işleyenler hakkında aşağıdaki işlemler yapılıyor:

1) Vergi Müfettişleri, bu suçu işlediklerini tespit ettikleri çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi çalışanlarla ilgili olarak, geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis ettirerek, hesap kullandırma işini yüzde 1 – 2 arasında değişen oranlarda komisyon karşılığında yaptıkları gerekçesiyle bir rapor hazırlayıp, bu komisyon tutarları üzerinden geçici vergi, gelir vergisi ve KDV tarh edilmesini istiyorlar.

2) Vergi Müfettişleri ayrıca banka hesaplarını başkalarına kullandırma suçunu işleyen kişilerle ilgili olarak 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15. Maddesi kapsamında işlem yapılmasını bir görüş ve öneri raporu düzenleyerek MASAK’a gönderiyorlar.

3) MASAK, bu görüş ve öneri raporu çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu suçu işleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor.Bazı durumlarda ise Vergi Müfettişleri doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuyorlar.

4) Açılan davalar sonucunda, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezası veriliyor.

HESABINIZI BAŞKANI VERMEYİN

Bu suçtan kurtulmak mümkün mü?

Evet, bu suçtan kurtulmak mümkün.
Banka hesaplarını çalıştıkları şirketlere ve patronlara kullandıran çaycı, odacı, sekreter, şoför, amele, bulaşıkçı gibi çalışanlar, bu durumu başlangıçta bankalara bildirdikleri takdirde, bu suçu işlememiş sayılıyor ve herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmıyorlar (5549 sayılı Kanun, Mad. 15).

Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın!

Banka hesaplarını başkalarına kullandırmak son derece tehlikeli. Aynı zamanda suç! İyi niyetle veya bilerek banka hesaplarını başkalarını kullandıranlar, ciddi tutarlarda cezalı vergi tarhiyatları ve hapis cezası ile karşı karşıya kaldı ve kalmaya da devam ediyor.

Bu konuya dikkat etmekte fayda var, son pişmanlık da fayda etmiyor! Banka hesaplarınızı nedeni ne olursa olsun başkalarına kullandırmayın!

NTV HABER

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.