Van’da zabıta ve memur alımı yapılacak!

Van Özalp Belediyesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; 1 mühendis, 1 muhasebeci ve 2 zabıta memuru olmak üzere 4 personel alımı yapılacak. İşte Özalp Belediyesi’ne alınacak personel alım ilanının başvuru şartları ve tarihi…

Van’da zabıta ve memur alımı yapılacak!
Yayınlama: 29.11.2023
A+
A-

Van Özalp Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS 70 puan şartı olmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Van ili Özalp Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a)    Türk vatandaşı olmak,
 2. b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c)    Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.ozalp.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. a)    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 3. c)    Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. d)    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 5. e)    Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. f)    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. g)    4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 8. h)    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

ı) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 1. a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08/01/2024-12/01/2024 tarihleri arasında saat (09:00 – 16:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Özalp Belediyesi (Mahmudiye Mahallesi Atatürk Caddesi No: 35 Özalp/VAN) yerleşkesinde hizmet binasının 2. Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 2. b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin isleri@ozalp.bel.trmail adresine başvuru yapabileceklerdir.
 3. c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zabıta memuru kadrosuna başvuracak adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat ederek başvuru süreçlerini tamamlayacaklardır.
 4. d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PERSONEL ALIM İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: ŞEHRİVAN HABER

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.