Van’da İmam-Hatip okullarıyla ilgili habere tepki

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, Eğitim-Sen Van Şubesi’nin bazı İmam-Hatip okullarıyla ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Van’da İmam-Hatip okullarıyla ilgili habere tepki
Yayınlama: 12.01.2023
A+
A-

Van SDİ’den Eğitim-Sen Van Şubesi’ne tepki

Van SDİ Dönem Sözcüsü Mehmet Ali Uca, Türkiye’de karma eğitimin pedagojik eksende değil ideolojik eksende tartışıldığı bir zemini yaşamaktayken aslında karma eğitim meselesinin herhangi bir okulumuzun özel meselesi olmadığı, ülkemizin hatta dünya ülkelerinin sürekli tartıştığı, bilimsel yönden de ele aldıkları bir konu olduğunun bilindiğini söyledi.

Batı’nın, ‘yüzyılın pedagojik yanlışı’ olarak görüp vazgeçtiği karma eğitimin Türkiye’de ısrarla uygulanmak istenmesinin ve her gündeme geldiğinde bir rejim sorununa dönüştürülmesinin altında başka sebeplerin yattığının herkesçe malum olduğunu ifade eden Uca, “28 Şubat süreci ile eğitimde özellikle dini değerlerimize yönelik Ortaçağ Engizisyon Mahkemelerini andıran katsayı, başörtüsü yasağı, zorunlu ilköğretim yasası, kız ve erkek liselerinde karma eğitime geçilmesi vb. antidemokratik uygulamaların; ideolojik bakış açısının, temel hak ve özgürlüklerin ne kadar kısıtlandığını ve İslam düşmanlığı konusunda bu tür sendika ve yapıların ne kadar barbar olduklarının da göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Uca açıklamasında, “Karma eğitimde yapılan akademik çalışmalar sonucunda bugün birçok ülkede karma eğitimden tekli eğitime geçiş imkânı veren yasal düzenlemelerin yapıldığı gerçeği doğrultusunda her bir velinin bir dayatma yerine onlara tercih verilmesi neticesinde kendi çocuklarını istediği okul türü ya da cinsiyet türüne göre belirlenmiş okullara gönderme hakkı kadar doğal başka bir şey olmadığı gerçeği de ortadadır.

Eğitim-Sen’in karma eğitim yapılmıyor diye kin kusmasına neden olan okullarımızda tamamen velilerin talebi üzerine oluşturulmuş bir sistematiğin neticesi doğrultusunda öğrencilerin ayrı ayrı erkek ve kız sınıflarına yönlendirildikleri bilinmektedir. Dolayısıyla okullarımızda eğitim; eğitimin türüne, ihtiyaç ve zorunluluklarına göre kız ve erkekler birlikte, yalnızca erkek veya yalnızca kız öğrencilere yönelik olacak şekilde verilmesi de çok doğal bir uygulamadır. Karma eğitim mecburiyeti kaldırılmalı derken, bir dayatmadan vazgeçilmesi, farklı tercihlerin önünün açılması kastedilmektedir. Bu nedenlerle velilerin tercihleri doğrultusunda karma eğitim dışında bir uygulamaya geçişini son derece uygun buluyor, yetkilileri kutluyor ve karma eğitim dışındaki uygulamaları hazmedemeyen Eğitim-sen ile işbirlikçilerini kınıyoruz” dedi.

Başkan Uca açıklamasının devamında, “Özellikle İmam-Hatip okullarımız üzerinden algı oluşturmaya çalışan Eğitim-Sen ve akıl danışanları çocukları dağa kaçıran zihniyetin uygulamalarına bırakın karşı çıkmayı destekleyen uygulamaları ile karşımıza çıkmaktadır. Eğitim-Sen Van Şubesinin okullarımızda veli tercihine bağlı kalarak yapılan uygulamayı hazmetmemesi ve ülkemizin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen; toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini yaygınlaştıran İmam-Hatip okullarımızı hedef almaları çok da garipsenecek bir durum değildir. Asıl endişe duydukları meselenin karma eğitim olmadığını, asıl dertlerinin çocuklarımızın eğitimde fayda görmeleri olmadığını görmekteyiz. Asıl niyetleri körpecik zihinleri bulandırıp, onları inançlarına, benliklerine, değerlerine ve vatanlarına karşı birer düşman olmalarını sağlamaktır.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece dini duygularını değil benliklerini de son zamanlarda LGBT eylemleriyle de bu anlamda hedef aldıkları ve çocuklarımızı ve gençlerimizi toplumsal hayatın dengesini bozacak süreçlere ittikleri açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda her fırsatta güya demokrasi ve özgürlük kelimelerini dilinden düşürmeyen Eğitim-Sen’in, milletin cinsiyet ayarlarını bozmak ve sapkınlığı normalleştirmek için ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ adı altında LGBT komisyonları kurup cinsiyeti ortadan kaldırma çabası ise herkesin malumudur. Bu sendikamsı yapıların işine gelince hukuk maskesi taktığını ama işine gelmeyince de aslında dini değerlerimizi yok sayma stratejisi üzerinden hareketle hukuku ayaklar altına alan marjinal yapıların karargâhı haline geldiğini de görmekteyiz.

2000’li yıllar öncesinde liselerimizde okullaşma oranı yüzde 40’lardayken okullaşma adına herhangi bir adım atmayan Eğitim-Sen ve beraberindeki yol arkadaşı zihniyetlerin bugün okullaşma oranlarının yüzde 98’lere çıktığı bir süreçte çocuklarımızın geleceği ile ilgili ne yapabilirizin muhasebesini yapmaktan çok en çok becerdiği iş olan ortalığı bulandırarak İslami değerlerimize ve hassasiyetlerimize saldırmayı tercih etmektedir. Buradan kamuoyuna ve ne yaptıklarından habersiz destekçileri olan vatandaşlarımıza ve kamu çalışanlarımıza sesleniyoruz. Eğitim-Sen ve malum zihniyetlerin derdi kaliteli ve huzurlu bir yaşam tarzı değil, kaotik ortamların vuku bulmasıdır. Bunların derdi çocuklarımız ve gençlerimiz değil, onları kullanarak toplumsal yapıyı yok etmektir. Bunların derdi kadın-erkek eşitliği değil, cinsiyet eşitliği üzerinden insanların benliklerini ve yaşam tarzlarını değiştirerek toplumu değerlerinden uzaklaştırmaktır. Bunların derdi özgürlük ve demokrasi değil, bu argüman üzerinden herkesin bireyselleşerek toplumdan alıkonulmasını sağlamaktır. Bunların derdi çocukların eğitimi değil, onların eğitimsizleştirilerek; sokaklarda anarşinin büyümesine, terör örgütlerine terörist olarak yetişmelerine, inançsız bir toplumun oluşmasına, değerlerini yok sayan bir neslin yetişmesine, aile yapısının yok edilerek toplumun dinamikliğine dinamit konulmasına katkı sağlamaktır. Bu ve benzeri hazımsızlıklar, seçim arifelerinde herkesle kucaklaşıp helalleşme argümanını kullanarak güya samimi yüz gösterenlerin aslında eylemlerinin göstermelik birer hareket olduğunu ve ellerine fırsat geçtiğinde değerlerimizi bir anda nasıl yok edeceklerinin de göstergeleridir. Bu amaçlar planlanırken bizim sessiz kalacağımızı düşünüyorlarsa yanıldıklarını göreceklerdir” ifadelerini kullandı.

Basın Bülteni


İŞTE YAPILAN O HABER:

Taliban zihniyeti bu kez de Van’da

Harem seramlık eğitimde son adres, Van oldu. Eğitim Sen, kentteki üç lisede kız ve erkek öğrencilerin farklı dersliklerde eğitim gördüğünü tespit etti. Sendika tepkili: Laiklik ilkesi gereği karma eğitim görülmeli.

Ülkenin birçok okulunda harem-selamlık sınıflar görülmeye başlandı. Bunlardan biri de Van Merkez İmam Hatip Lisesi.

Tarikat ve cemaatlerin eğitimdeki etkisi artarken Bingöl’ün ardından bu kez de Van’daki üç okulda kız öğrenciler ile erkek öğrencilere ayrı sınıflarda eğitim verildiği ortaya çıktı.

Eğitim Sen Van Şubesi, kentteki Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi, Van Merkez İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karma eğitime son verildiğini tespit etti. Bunun üzerine de sendika, 19 Ekim 2022 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu, bilgi istedi. Müdürlük ise “İlimizdeki müdürlüğümüze bağlı okullarda, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15’inci maddesindeki ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitim türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir’ hükmüne uygun eğitim öğretim uygulanmaktadır” yanıtı verdi.

BU UYGULAMA SUÇ

Konuya dair MA’ya açıklama yapan Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, uygulamanın suç olduğunun altını çizdi. Atabay, şöyle dedi: “Belirtilen okullarda karma eğitime geçilmemesi aksi durumunda sorumlular hakkında gerekli hukuki sürecin işletileceğimizi kendilerini ilettik. Eğitim Sen’in temel ilkelerinden biri laiklik ilkesidir ve bu ilke doğrultusunda karma eğitimin görülmesi şart. Şimdi kanunda ‘eğitim türüne, imkân ve zorunluklarına göre bazı okullarda yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler ayrılabilir’ deniliyor ama burada öyle bir durum yok. Bu okullar karma okullardır ve eğitim karma gerçekleştirilmesi gerekir. Bu uygulama bir an önce sonlandırılmalı.”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okullar, MA’nın konuya dair sorularını yanıtsız bıraktı, bilgi veremeyeceklerini iletti.

***

BİNGÖL’DE SINIFLAR AYRILMIŞTI

Bingöl Genç Anadolu Lisesi’nde karma eğitimin, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başında sonlandırıldığı ve kız öğrenciler ile erkek öğrencilere ayı sınıflarda eğitim verildiği tespit edilmişti. Okul yönetimi, bir referandum yapıldığını ve karma eğitimin referandumdan çıkan sonuç kapsamında sonlandırıldığını açıklayarak uygulamayı savunmuştu. Eğitim Sen Bingöl Şubesi’nin girişimleri üzerine ilçe milli eğitim müdürlüğü devreye girmiş ve okul 21 Aralık 2022 itibarıyla yeniden karma eğitime geçmişti.

***

ZORLAMAYA SORUŞTURMA

Karaman’daki bir okuldaki öğretmenin, öğrencileri tarikat yurtlarında kalmaya teşvik etmesi iddiasında valiliğin soruşturma başlattığı öğrenildi. SoL’un haberine göre kentteki bazı veli ve öğrenciler, okuldaki öğrencilerin bir öğretmen tarafından türban takmaya, bazı tarikat yurtlarına sohbete gitmeye teşvik edildiğini belirterek, kaygılarını dile getirmişti.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.