Van Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu 25 Şubat’ta Ankara’da Gerçekleşen Sempozyuma Katıldı…

Sağlık Ve Sosyal Hizmet İşçilerinin Çözüm Bekleyen Sorunları Çalıştayı Ve Sempozyumunu Gerçekleştirdik Sendikamız Öz Sağlık-İş Stratejik Araştırmalar Merkezi ÖZSAM tarafından düzenlenen “SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET İŞÇİLERİNİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ve SEMPOZYUMU” Sosyal Hizmetlerde Ev Tipi Çalışma ve 696 sayılı KHK’lı işçilerin Tayin Hakkı gündemiyle gerçekleştirildi.

Van Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu 25 Şubat’ta Ankara’da Gerçekleşen Sempozyuma Katıldı…
Yayınlama: 27.02.2024
A+
A-

Moderatörlüğünü ÖZSAM Danışma Kurulu Üyemiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dili Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın’ın gerçekleştirdiği çalıştayımıza, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülsevil Alpagut ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk u Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. İbrahim Aydınlı sunumlarıyla destek verdi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan, Çalıştayımıza telgraf gönderdi. Telgrafta şunlar yer aldı:

 

“Öz Sağlık-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı ve Çalıştay’a nazik davetleriniz için teşekkür eder, yoğun programım dolayısıyla katılmayacağımı üzülerek bildiririm. Kuruluşundan bu yana her zaman ülkesinin ve milletinin yanında duran işçi sendikacılığı tarihimizin en önemli kilometre taşlardan biri olan HAK-İŞ ailesinin kıymetli bir ferdi olan Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 10. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. İnanıyorum ki çalışma hayatımızı daha ileri bir noktaya birlikte taşıyacak, Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Saygılarımla”.

Sendikamız tarafından düzenlenen Çalıştaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzmanları katıldı.

 

GENEL BAŞKAN DEVLET SERT:

 

“ÖZ SAĞLIK-İŞ; SAHAYI BİLGİ İLE YÖNETME GELENEĞİNE BUGÜN YENİ BİR ÇALIŞMA DAHA EKLİYOR”

Her platformda dile getiriyor, raporlar hazırlıyor, yetkili mercileri yaşatılan eşitsizlik nedeniyle sık sık uyarıyoruz.Bugün gelinen noktada ise artık; 696 sayılı KHK’lı işçileri diğer çalışanlardan ayıran ve onları yıpratan sorunları daha da uzatmadan çözme irademizi tüm taraflar olarak ortaya koymamız gerekiyor.

Kanunlar hazırlanırken, dönemin şartları içinde aceleye gelen, maksadı tam olarak uygulamaya yansıtılamadığı için sorunlara neden olan düzenlemeler bulunuyor. Ortaya çıkan uygulamaların kamu idarelerimizi de memnun etmediğini, onların da elini kolunu bağladığını hepimiz görüyoruz.

O yüzden tüm problemli alanların yeniden kaleme alınarak, işçilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti bir an önce çözmemiz gerekiyor. Öz Sağlık-İş Sendikası olarak nutuk atmak, algı oluşturmak ve hamaset yapmak gibi geçmiş geleneklere itibar etmediğimizi hepiniz biliyorsunuz.

Van Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu 25 Şubat'ta Ankara'da Gerçekleşen Sempozyuma Katıldı.

Bunlar yerine; Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, Sorunları konuşan, Bilgi üreten Çözümün parçası olmaya çalışan bir aktör olma yolunda ilerliyoruz. Teşkilatımızı eğitirken de, Çalıştaylar ve panellerimiz ile bilgi üretirken de, Sahadaki diyalog mekanizmalarını işletirken de bu hassasiyetlere uygun hareket etmeye çalışıyoruz.

 

“ZORUNLU EMEKLİLİK, 1 HAZİRAN 2021’DE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞTAYIN ŞEKİLLENDİRDİĞİ İKLİMDE ÇÖZÜME ULAŞTI”

 

yerlerde iş görseler de yaptıkları işler 4857 sayılı Kanunun istisnaları arasında sayılan “ev hizmetleri”nden değildir.

Bu işler niteliği itibariyle bir “sosyal hizmet”

Bu yerler mevzuatta da belirtildiği üzere, “yatılı sosyal hizmet birimleri”

Sadece sosyal hizmetin daha verimli yürütülebilmesi için ev tipi bir modelde örgütlenmişlerdir.

Toplu sözleşme kazanımlarına ulaşmaları bu çalışma tipi ile engellenen arkadaşlarımızın beklediği müjdelerin en kısa sürede kendilerini duyurmanın heyecanı içinde olduğumuzu da sizlerle paylaşmak isterim.

Van Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu 25 Şubat'ta Ankara'da Gerçekleşen Sempozyuma Katıldı.

“GÖREV TANIMLARI-TAYİN/BECAYİŞ UYGULAMALARINA İLİŞKİN EŞİTSİZLİKLER ÇÖZÜLMEDİLİR”

Bununla birlikte 696 sayılı KHK’nın yol açtığı diğer bazı sorunlar da giderilebilmiş değildir. 696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı’na veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçişi yapılan alt işveren işçileri, bu Bakanlıkların sürekli işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

 

Bu işçiler ile; Geçişten önce Bakanlıkların kadrosuna yer alan işçiler yani eski kadrolular, Geçişten sonra Bakanlıklar tarafından İŞKUR’dan temin edilen işçiler arasında hukuki statü bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır.  Hepsi bu bakanlıkların işçi statüsündeki çalışanlarıdır.

Bu duruma rağmen aynı işyerinde farklı çalışma statüleri mevcutmuş gibi yapılan uygulamalar, yaşanan eşitsizlikleri artırmaktadır. Görev tanımları ve tayin/becayiş uygulamalarına ilişkin eşitsizliklerin de ivedi olarak çözümlenmesi gerekmektedir”.

 

BAKANLIK BÜROKRATLARI KAMU UYGULAMALARINI ANLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem, “Ben bu Çalıştay da şunun farkına vardım. İşe bilimsel yaklaşmak hem sizin açınızdan hem de bizim açımızdan çok büyük bir fırsat. 3 tane kıymetli hocamızla birlikte bu konuları değerlendirmek ve böyle bir özveriyi böyle bir mücadeleyi gördüğümüz zaman bizde sizin adınıza mutlu oluyoruz. Bu konuda şunu dile getirebilirim gerçekten biz de şahidiz sendika çok azimle çalışıyor. Bizleri de sürekli ziyaret ediyorlar, bilgilendiriyorlar. Bu çabayı bizde görüşüyoruz. O zamanın şartlarından olabilir mevzuat düzenlemeleri elbette bu Çalıştaylar sayesinde mevzuat düzenlemeleri önce tespit edilip eksiklikler görülür. Daha sonra ise iyi bir yola gireceğine dair inancımız tamdır.”

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir, “Daha önceki çalıştaylarınızda da bulunmuştum. Birçok sendika temsilcisi arkadaşlarımızla da birebir tanışıyoruz ve gerçekten büyük emek, büyük gayret var. Sosyal hizmet alanı çalışması en zor ve farklıların odağında olan bir bakanlık olarak tabiki  sosyal hizmet çalışanlarının doğrudan insan hayatına dokunan özelliği nedeniyle tam bir tanımının yapılması mümkün olmayan alanda çalıştığımız bir süreçteyiz.

 

Ülkemizde yaklaşık 23 milyon çocuk nüfusu var. Sosyal hizmetlerin Değişen ve gelişen ihtiyaçları sürekli yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi sürekli bir şekilde hizmeti sürdürülebilir kılmamızı gerektiriyor. Bu bağlamda elbette tartışmaların odağında ki iş kanunu 2003 yılında çıkmıştı sanırım. Biz ondan sonraki ihtiyaçlar doğrultusunda 2005 yılında çok sayıda çocuğun kaldığı kuruluşlarımızdan biraz daha küçük ev tipi model dediğimiz tartışmaların odağı olan daha az çocuğa daha kaliteli ve sürdürülebilir, daha sabit ebeveyn ilişkisi oluşturabilecek aile ortamında hizmet vermeye gayret ettik. Bu bağlamda da 2007 yılında da çocuk evleri siteleri yönetmeliğimiz çıktı.

 

2007 yılında Kanunlara girmesi vesilesiyle de sayın hocamızın da bahsettiği gibi muhtemelen iş kanunundaki uygulamanın hayata daha sağlıklı geçebilmesi adına iş kanunundaki istisnama maddelerine yönelik özel bir düzenleme konulmuş oldu.

 

Her yeni uygulama da beraberinde Niteliksel ve niceliksel bazı ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Asıl olan hizmetin sürdürülebilir olması, çocuklarımızın hayata hazırlanması sürecinde belki mevzuatlarda bakım personeli, belki mevzuatlarda 4D işçi gibi tanım kullanılıyor ama biz ekibimizin en kritik parçası olarak görüyoruz. Çünkü çocuklarımızla en fazla zaman geçiren, hayata hazırlanmasında en önemli rolü üstlenen unsurların başındalar. Ekibimizin bir parçası olarak da var olan hakların hiçbir koşula bağlı olmadan faydalanması için de elimizden geldiğince her türlü süreçte destek olmaya kanunlar çerçevesinde elbette kanunlar zamanla değişir ve değişimin getirdiği ihtiyaçtan dolayı mutlaka revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz ama biz kendi inisiyatifimiz çerçevesinde mümkün odluğunda pozitif davranmaya ve mümkün olduğunca sözleşme tipine bakılmaksızın var olan haklardan yararlanması için gayret göstermeye devam ediyoruz.”

 

AKADEMİSYENLER SUNUM YAPTI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTILAR

Sendikamız Genel Sekreteri Muhammet Esat Eyvaz, Bürokrasinin uygulama hükümleri, iş kanunu ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgilendirme yaparak, çözüm önerilerini sundu.

 

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ YAVUZ SAHADA YAŞANAN SORUNLARI ANLATTI..

doğru değil. Bu yüzden sendikaları ve işçileri dinlemek, katkılarını almak Bakanlığımız adına yerinde olur.

 

Biz HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş olarak gerçekten devletimize zarar vermek değil, katkı vermek adına çalışmalarımız oluşturarak her zaman buna öncelik verdik. Biz ev tipi çalışmalarla ilgili yetkililere uygulamaların doğru olmadığını, dava açma sürecine girdiğimizi, binlerce dava açılacağını söylememize rağmen, maalesef bir aşama kat edemedik ve kendi sendikamızda bile binlerce dava açıldı ve işçi lehine sonuçlanıyor ama yine hatada ısrar ediliyor. Bu İleriye dönük de dava açılmasına sebebiyet verecek. Huzurlu ve ahlaklı, devletimize ve milletimize yaraşır çocuklar yetiştirelim ama bu çocukları yetiştirecek personelimize yönelik çalışmalar da yapalım. Gerçekten bunun tek tarafı akademisyenler ve sendikalar değil, bürokrasiler ve siyasiler de bu işin içinde olmalı. Önerimiz şu; bakanlık ve sendikamızla birlikte, akademisyenlerimizin görüşleri ve yargıtay kararlarıyla bir komisyon kurabiliriz. Bunları değerlendirebiliriz ve kanunun düzenlenmesi adına katkı sağlayabiliriz. Bakanlıkta dezavantajlı kişilere ve onlara hizmet eden personele yapılacak en büyük iyilik bu olacaktır”.

 

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ KURUMLARDA YAŞANAN SORUNLARI VAN ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI HALİL İBRAHİM KONAK ANLATTI, AKADEMİSYENLERE SORU SORDULAR

Sendikamız Kadın Komite Başkanı ve Denetleme Kurulu Üyesi Tuba Gülpembelioğlu, Kültür Sanat Komite Başkanımız Bilal Altunbaş,  Ankara 1 No’lu Şube Başkan Yardımcımız Ramazan Coşan, Mersin Şube Başkan Yardımcısı Tevhide Uçan, Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı Gülbahar Karademir, Samsun Şube Başkan Yardımcısı Nebi Dursun, Balıkesir Şube Başkan Yardımcısı Hakan Şahin, Van Şube Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Konak, Bursa Şube Başkan Yardımcısı Sedrettin Bilener, Muş Şube Başkanı Ferhat Asya, Bingöl Şube Başkanı Ercan Anacur, Gümüşhane Şube Başkanı Hamiye Ayşe Uçan, Bolu Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Uysal, Bartın Şube Başkan Yardımcısı Hasan Eralp, Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Yener Öztürk, Çanakkale Şube Başkan Yardımcımız Muhammed Islak, Bilecik Şube Başkan Yardımcımız Muhammed Çelik, Artvin Şube Başkanımız Bülent Kaçıkcı Sosyal Hizmetlerde ev tipi çalışma ve 696 Sayılı KHK’lı işçilerin tayin hakkı ile ilgili sahada yaşanan sorunları anlattılar, akademisyenlere konu ile ilgili soru sordular.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.