Van Hayvan Pazarı İçin 12 Maddelik Karar

Van Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu şap hastalığından dolayı kapanan hayvan pazarı için 12 maddeden oluşan kararı açıkladı.

Van Hayvan Pazarı İçin 12 Maddelik Karar
Yayınlama: 27.03.2023
A+
A-

Van Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararında şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizde son günlerde şap hastalığı mihraklarında artış gözlenmektedir. Hastalık büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyretmekte ve hastalığa duyarlı hayvanlarda verim kayıplarına neden olmaktadır.

Bu çerçevede; şap hastalığı mücadelesinde alınacak önlemler ile hastalığın ülkemizde yayılmasını engellemek ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi toplantısı yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)’nün E-71037622-325.01- 9153923 sayılı ve 09/03/2023 tarihli Şap Hastalığı ile Mücadele konulu yazısına istinaden ilimiz ekonomisinde büyük bir paya sahip bulunan hayvan varlığımızın bulaşıcı ve salgın niteliğinde ki hastalıklardan korunması amacıyla gereken önlemlerin görüşülerek çalışma esaslarını tespit etmek üzere Van Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu 12 maddeden oluşan karar almıştır” denildi.

Komisyonun kararları şu şekilde açıklandı;

 • 1. Tarım ve Orman Bakanlığınca bildirilen ülkemizde SAT-2 tipinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hastalığı olan şap hastalığı mihrakları olması ve 2023 yılı İlkbahar Şap Aşılaması Programının devam etmesi nedeni ile hastalığın salgın niteliğine ulaşmaması için illimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların il içi ve il dışı hareketlerinin yasaklanmasına,
 • 2. İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için (ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında) Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmemesine,
 • 3. Kesim ve mecburi kesim olarak kesime gönderilecek hayvanlar için, hastalığın yayılması riskini önlemek amacıyla en yakın kesimhaneye sevk edilmesi ya da hayvan sahibinin talebi ve kesimhanenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerinden (dilekçe, talep formu, randevu vb.) uygun görüşü alınarak Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesi ve kolluk kuvvetleri ile koordinasyonun sağlanarak kaçak hayvan hareketlerinin önüne geçilmesine,
 • 4. İlimizde aktif şap hastalığı mihrakı olması nedeniyle Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı (2023/1) A-Genel Prensipler 35. Maddesi “İhbarı zorunlu hastalık mihraklarında bulunan ve kesime elverişli olan klinik belirti göstermeyen hayvanlar hastalığa ait mevzuata aykırı olmamak koşuluyla, bulaşmaya engel olacak tüm önlemlerin alınması şartı ile en vakın kesimhaneve ya da hayvan sahibinin talebi ve İlçe Müdürlüğünün uygun gördüğü kesimhaneye sevk edilebilecektir. Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimler, ihbar zorunlu hastalıklardan şüphe ettiğinde, bağlı bulunduğu İl/ilçe Müdürlüğü aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne numune gönderecek ve sonuç kesinleşene kadar ilgili hayvanın bulunduğu işletmeye geçici kordon konulacaktır.” hükümleri kapsamında işlem tesis edilmesine,
 • 5. il içi ve iller arası kesimlik amaçla hayvan hareketi düzenlenmesi gerektiğinde yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüklerine yapacakları yazılı başvurularına istinaden hayvanların yerinde tespit edilmesi, EK-1 ve EK-2’lerin düzenlenerek işlem tesis edilmesi,
 • 6. İlimizde faaliyet gösteren hayvan satış yeri olan VATBO (Van Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi) Hayvan Pazarının hayvan hastalıkları riski ile mücadele kapsamında ikinci bir karara kadar kapatılmasına, hayvan satış yerinde Belediye Başkanlığınca dezenfeksiyon işlemi yapılmasına,
 • 7. İlimizde faaliyet gösteren kamu veteriner hekimleri ile serbest veteriner hekimler tarafından yürütülen suni tohumlama, kimliklendirme, muayene vb. gibi veteriner hizmetlerini uygulama esnasında hastalık bulaş riskini en aza indirecek şekilde gerekli tedbirlerin alınarak faaliyetlerin yürütülmesine,
 • 8. Hayvan satış yeri etrafında muhtemel hayvan satışının yasaklanmasına, Belediye Zabıtası ve Kolluk Kuvvetlerince hayvan satış yerleri çevresinde ve yollarda kontrollerin sıklaştırılmasına,
 • 9. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin tedbirler arttırılacak, yol kontrolleri konusunda kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanacak, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa göre yasal işlem yapılmasına,
 • 10-İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan yetiştiricilerinin ve ilgili diğer sektör paydaşların alınan önlemler noktasında SMS, internet sitesi, basın bildirimleri vb. kanallar ile gerekli duyuruların yapılmasına,
 • 11.İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şap Hastalığının Kontrolüne ilişkin Yönetmelik” hükümleri ile 2023/01 Nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol yöntemlerinin uygulanmasına,
 • 12.Alınan Komisyon Kararlarının aksine hareket edenler hakkında 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 36, ve 42. maddeleri, Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi ile Türk Ceza Kanununun 177. ve 265. maddeleri uyarınca takibat yapılmasına,
 • Yukarıda 12 madde halinde düzenlenen komisyon kararlarının gereği için 13 ilçe Kaymakamlığına, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne. İl Sağlık Müdürlüğüne, Ziraat Odası Başkanlığına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığına, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, Et Üreticileri Birliğine, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine, kesimhanelere yazılı olarak gönderilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

vansesi gazetesi

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.