Van’da Sağlık Turizmi Çalıştayı Konuşuldu

Van’da Sağlık Turizmi Çalıştayı Konuşuldu
Yayınlama: 22.12.2022
A+
A-

Sağlık turizminde dünyada önemli aktörlerden biri olan Türkiye’nin bu anlamda merkez ülke konumuna getirilmesi için de çalışmalar devam sürüyor. Health Türkiye ile bir markalaşma hesabı yapılırken, turizmdeki hareketlilik sağlık turizmi ile taçlandırılmaya çalışılıyor.

Yapılan çalışmalarla Türkiye’nin sağlık turizmi pazarından hak ettiği payı alması hedeflenirken, Van da bu pastadan pay almaya çalışıyor. Son yıllarda özellikle estetik cerrahi ve estetik ameliyatların uğrak yeri haline gelen, aynı zamanda önemli tedavilerin de yapıldığı Van’da bu konuların konuşulduğu sürece katkı sunacak ve kenti bu anlamda öne çıkaracak adımlardan birisi atılarak ‘Sağlık Turizmi Çalıştayı’ düzenlendi.

Çalıştay kapsamında kamu ve özel sağlık tesisleri, acenteler ve konaklama sektörü temsilcileri bir araya gelerek, Van’ın sağlık turizmi konusunda mevcut altyapısı, sorunları, taşıdığı potansiyeli ve sağlık turizminde komşu ülkelere yönelik geliştirilecek stratejilere ilişkin tematik toplantılar gerçekleştirdi. Çalıştaya yurt dışından İran ve Irak’tan 20, toplam 150 kişi katılım sağlarken, sağlık turizmi iki bölümde ele alındı. Türkiye, alternatif turizm trendi olarak ön plana çıkan ‘sağlık turizmi’ konusunda dünyada önemli aktörlerden biri haline gelirken, açıklanan veriler de bunu kanıtlıyor. Öyle ki, TÜİK’in verilerine göre, sağlık turizmi kapsamında ülkeyi yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ederken, bu alandan elde edilen gelir de 1 milyar doların üzerine çıktı. Son yıllarda yurt içinden ve yurt dışından vatandaşların tedavi olmaya geldiği Van da iklimi, tarihi, doğası, termal kaynakları sağlık turizminde ön plana çıkmayı başarıyor.

VAN’DA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ…

Van’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetleri sürdüren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü, Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu paydaşlığında Edremit ilçesinde bulunan bir otelde “Van Sağlık Turizmi Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay kapsamında kamu ve özel sağlık tesisleri, acentalar ve konaklama sektörü temsilcileri ile yurtiçi ve yurtdışından katılımcılar bir araya gelerek, Van’ın sağlık turizmi konusunda mevcut altyapısı, sorunları, taşıdığı potansiyeli ve sağlık turizminde komşu ülkelere yönelik geliştirilecek stratejilere ilişkin tematik toplantılar gerçekleştirildi. Çalıştaya yurt dışından İran ve Irak’tan 20, toplam 150 kişi katılım sağladı. Çalıştaya Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kasım Ertaş’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumlarla devam eden çalıştaya, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da katıldı.

ÇALIŞTAYA YURT DIŞINDAN DA KATILIMCILAR OLDU!

Çalıştay iki bölümden oluşurken; birinci bölümde açılış konuşmaları, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Sağlık Turizmi Derneği’nden bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere yönetici, akademisyen ve uzmanların sağlık turizmi ile ilgili genel bilgilere yönelik sunumları oldu. İkinci bölümde ise iyi uygulama örnekleri, tematik toplantılar yapıldı.

YAYLA: YYÜ, ŞEHRİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAYI ADDETMİŞ KÖKLÜ BİR KURUM

Çalıştayın açılışında konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bundan tam 40 yıl önce kurulmuş, stratejik amaçlarını daima çağının gerekliliklerinden hareketle belirlemiş, bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında öncü olmayı hedeflemiş ve aynı zamanda bulunduğu şehrin, bölgenin tanıtımına, gelişimine katkı sağlamayı görev addetmiş köklü bir kurumdur” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞTAY”

Yayla, “Bugün ise burada bilinçli bir insanın en büyük gayelerinden biri olan sağlıklı yaşamaya, sağlık turizmi açısından bakmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bölgemizdeki sağlık turizmi olanakları, sağlık turizminin alt yapısı ve sağlık turizmi potansiyeli gibi konuların ele alınacağı bu önemli çalıştayın paydaşı olmaktan son derece memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim” diye aktardı.

YAYLA: ÇALIŞTAY VAN’IN TANITIMINA KATKI SAĞLAMA AÇISINDAN KAYDA DEĞER BİR ETKİNLİK

Çalıştayın önemine değinen Yayla, “Toplumlar birbirinden ne kadar farklı yaşam tarzına ve hayat görüşüne sahip olursa olsun, insan hayatı başta olmak üzere bütün toplumlarda canlıların hayatı değerli görülür. Bugün şehrimizin sağlık turizmi açısından ele alınacağı bu önemli çalıştayın, hem mevcut imkânları ortaya koyma ve bu imkânları geliştirme yollarını arama, hem de şehrimizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlama açısından oldukça kayda değer bir bilimsel etkinlik olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

GÜRAY: TURİZM, TEMELDE YENİLENME GÜDÜSÜNÜ BÜNYESİNDE BARINDIRMAKTADIR

Çalıştayda konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, “Turizm, temelde yenilenme güdüsünü bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla insanların mental sağlıklarını iyileştirmesi açısından önemli bir gereksinimdir. Sağlık, iyileştirme fonksiyonundan hareketle turizmin tüm olanaklarının olumlu bir çıktısı olarak ifade edilmektedir. Sağlık turizmi ise medikal turizm ve termal turizmin yanı sıra üçüncü yaş ve engelli turizmi yönleriyle insanların tedavi, iyileşme, yenilenme, dinginlik kazanma ve benzeri faydaları gözeterek bir yerden başka bir yere gitmesine olanak sağlamaktadır” diye konuştu.

“VAN’IN SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA MEVCUT DURUMUNU VE SEKTÖRE İLİŞKİN POTANSİYELİ ORTAYA KOYMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ”

Güray, sağlık turizmi ile ilgili düzenledikleri çalışmaların amacından söz ederek şunları söyledi: Ülkemiz, güçlü sağlık altyapısı ve turizm potansiyeli ile birlikte sağlık turizm alanında ön plana çıkan bir ülke olmayı başarmıştır. Sağlık turizmi alanında gerçekleştirilecek ulusal ölçekli çabaların yanında, ortaya çıkan katma değerden daha fazla yararlanmak amacıyla, bölgeler ve iller düzeyinde, yerel girişimlere ve gayretlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak sektörün tüm paydaşlarını alanında uzman kişilerle bir araya getirerek, sağlık turizminin gerekliliklerini, Van’ın sağlık turizmi alanında mevcut durumunu ve sektöre ilişkin potansiyeli ortaya koymayı amaçlamaktayız.

GÜRAY: DAKA BÖLGESEL GELİŞMEYİ HIZLANDIRMAK AMACIYLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR

DAKA’nın bu anlamda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Güray, “Ajansımız, 2009 yılından bu yana, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 bölgesinde kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Turizm sektöründe de ilimizi ve bölgemizi daha çok kişinin ziyaret etmesi ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla, turizm alanında çalışmalarımızı çeşitlendirmekteyiz. Bu doğrultuda, geçmiş yıllarda Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklediğimiz Sağlık Turizminde Van Destinasyonu çalışmasının ardından, bu yıl paydaşlarımızla birlikte Van Sağlık Turizmi Çalıştayı’nı gerçekleştirmekteyiz” diye aktardı.

“TRB2 BÖLGESİ’NDE SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGELİ 4 SAĞLIK TESİSİMİZ VE 2 SEYAHAT ACENTEMİZ BULUNMAKTADIR”

Güray, çalıştayın katkılarına değinerek şunları aktardı: “TRB2 Bölgesi’nde sağlık turizmi yetki belgeli 4 sağlık tesisimiz ve 2 seyahat acentemiz bulunmaktadır. Yetki belgeli tesis ve acentelerin artırılması bu çalıştayın önemli hedefleri arasındadır. Şüphesiz bu alanda faaliyet gösterecek sağlık tesisi ve seyahat acentesi sayısının daha fazla olması sağlık turizmindeki pazar payımızı artırmakla kalmayıp hizmet kalitemizi iyileştirmemize de büyük katkı sağlayacaktır.”

GÜRAY: SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGELİ SAĞLIK TESİSİ VE ACENTE BÖLGEDE SADECE VAN’DA BULUNMAKTADIR

Bölge illerden sadece Van’da sağlık turizmi yetki belgeli herhangi bir sağlık tesisi ve acentenin bulunduğunu dile getiren Güray şunları söyledi: “Dikkate değer bir diğer husus ise, sağlık turizmi yetki belgeli sağlık tesisi ve seyahat acentelerimizin tamamının, Van ilinde faaliyet göstermesidir. Bitlis, Hakkari ve Muş illerimizde sağlık turizmi yetki belgeli herhangi bir sağlık tesisi ve acente bulunmadığından, bölgemizde yürütülen sağlık turizmine ilişkin faaliyetler yalnızca Van ile sınırlı kalmaktadır. Bu durumun önüne geçmek ve Bitlis, Hakkari ve Muş illerimizin de sağlık turizmi alanında faaliyet göstermeleri ve sağlık turizmi potansiyelinin diğer illerimize taşınması amacıyla bu illerimizden kamu ve özel sektör temsilcilerini ve üniversitelerimizi çalıştayımıza davet ettik.”

“BÖLGEMİZİN TERMAL TURİZM ALANINDA DA ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜNDÜR”

Güray, Van’ın termal turizm alanında önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, “İlimizi sağlık turizmi kapsamında ziyaret eden yabancı hastaların önemli bir çoğunluğu medikal turizm kapsamında ziyaret ediyor olsa da, bölgemizin termal turizm alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bölgemizde, Çaldıran, Erçiş, Tatvan, Adilcevaz, Varto gibi birçok noktanın termal turizm yatırımlarına uygun ve jeotermal enerji potansiyeline sahip olduğu açıktır. Bu alanda gerçekleştirilecek termal konaklama tesisi yatırımlarıyla, bölgemizin termal turizm konusunda da gelişeceğine inanıyoruz” dedi.

GÜRAY: VAN GÖLÜ SUYUNUN SAĞLIK AMAÇLI KULLANIMI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR Güray, Van Gölü’nün sağlık amaçlı kullanılmasına da değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca bölgemizin en kıymetli doğal güzelliklerinden olan Van Gölü’nün sağlık amaçlı kullanımına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Geçmişten günümüze Van Gölü suyunun sağlık amaçlı kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Van Gölü’nün bölgeye kattığı cazibenin yanı sıra, özellikle cilt sağlığına yönelik birçok faydası bulunmaktadır. Bölgemizi sağlık turizmi konusunda diğer destinasyonlardan ayıracak diğer bir husus da budur. Van Gölü bizi farklı kılacak ve rekabet üstünlüğü sağlamaya büyük katkı sunacaktır. Bu anlamda bir fırsat üstünlüğünden söz etmek mümkündür. Özellikle medikal turizmde ve termal turizmde kamuyu ve özel sektörü destekleyecek, bölgenin sahip olduğu potansiyelin kullanılabilmesi için üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz.”

TOSUN: VAN SAĞLIK TURİZMİNİ ÇOK DAHA İYİ YERLERE TAŞIYABİLECEK BİR İL

Çalıştayda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Tosun, çalıştayın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Sağlık turizmi, ülkemiz açısından son dönemde atılım yapan sektörlerin başında gelmekte. Ülkemiz gerek sağlık altyapısı gerek sağlık çalışanlarının bilgi tecrübeleriyle diğer ülkelere oranla daha ön planda. Biz bu Sağlık Turizmi Çalıştayı’nı yaparak Van ili genelinde de elimizde mevcut olan avantajları daha iyi kullanabilmek amacıyla sizlerin tecrübelerinden faydalanmak için burada toplandık. Van ili gerek turizm altyapısı gerek coğrafi konumlanma yeri gerek sosyo-ekonomik yeri nedeniyle sağlık turizmini çok daha iyi yerlere taşıyabilecek bir il. Bu nedenle bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta DAKA ve diğer paydaşlara teşekkür ediyoruz. İlki düzenlenen çalıştayın her yıl yenilerini ekleyerek daha iyi noktalara taşımak en büyük hedefimiz.”

ÖZGÖKÇE: ÇALIŞTAY VAN’A HAYIRLI OLSUN

Çalıştayda konuşan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise paydaşı olmaktan mutluluk duydukları çalıştayın hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “İlkini bugün gerçekleştireceğimiz Sağlık Turizmi Çalıştayının ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

KAYNAK: Şehrivan Gazetesi

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.