Sosyoloji

Kadim ve uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen kent hafızası konusunda son dönemlerde iyi bir performans sergilemeyen Van kentinin, şehir ile olan ilişkisi zayıflamaya devam ediyor. Kentlilik bilincinin geçtiğimiz yıllarda da zayıf olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konan Van’ın bu noktadaki durumu bir kez daha kanıtlanırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr....
18.07.2023