RFA yöntemi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Girişimsel Radyoloji Ünitesinde iyi huylu tiroid nodülleri, radyofrekans ablasyon (RFA) yöntemiyle kısa bir sürede lokal anestezi eşliğinde tedavi ediliyor.
30.03.2023