Nevzat Gün
  05-07-2017 21:25:00

Yasalaşan Üretim Reformu (2)

 

Van için Neler Var

“Yüzüncü Yıl Üniversitesi” ismi “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi” olarak değişti.

 

Islah OSB, Van TEKSTİLKEN için umut

Yasal bir prosedüre tabi olamadığı için bir türlü kimliğini bulamayan ve ortada kalan Tekstilkent için tek çıkış yolu vardı ve oda “Islah OSB” için kanun çıkarılmasıydı. Bu yasal düzenlemeyle bu fırsat gelmiş oldu, şimdi yapılacak olan bir yıl içinde müracaatı yapmak ve OSB statüsüne geçmek …

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılan başvuruların, valilikçe uygun görülmesi hâlinde; hazırlanan gerekçe raporuna istinaden 3194 sayılı Kanun uyarınca plan onama yetkisi bulunan idarelerle alanın özelliklerine göre ilgili kurumların katılımıyla, vali başkanlığında oluşturulacak olan ıslah komisyonunun belirlediği ıslah şartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi ile söz konusu alanlar OSB olarak değerlendirilebilir. …”

 

OSB'de Gerçek Üreticiye Bedelsiz Parsel Tahsisi,

Rant Amacıyla Gelenlere Neşter

OSB’lerde yer alacak sanayi kuruluşlarının müşterek yararlarına yönelik hizmet vermek üzere; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile müteşebbis heyette temsil edilen kurum ve kuruluşlara, müteşebbis heyet tarafından, mülkiyeti OSB’de kalmak üzere arsa tahsis edilebilir.”

 

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilir…

 

"Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti hâlinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin OSB tüzel kişiliğine intikal eder, bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz…”

İlave Destekler

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsalar ve gayrimenkullere ilişkin Damga Vergisi, Emlak Vergisi  ve Harçlara ilişkin müstesnalar getirildi.

 

OSB’lere MYO Geliyor.

Van ve Erciş OSB’ye Hangi Bölümler Açılmalı

“l. Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir. Eğitim desteğinin tutarı ve kullanımı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

İki yıl önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza yaptığım teklifte 4+4+4 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle lise mecburi hale gelmiş, OSB lerde kurulan Meslek Liselerinin KSS’lerde Çıraklık Eğitim Merkezlerinin yerine planlanması, OSB lerde ise Meslek Yüksek Okulları (MYO) hatta lisans düzeyinde bazı fakülte bölümlerinin açılmasının daha uygun olacağı, Üniversite sanayi işbirliğine katkı sunacağını… Bildirmiş ve konuyu hem Van YYÜ Rektörümüzle Hem OSB yönetimleriyle paylaşmıştım. Bakanlıktan gelen cevapta, böyle bir talebin gelmesi durumunda bu konuda çalışmaların yapılabileceği, KSS ve mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığıyla Protokolün yapılabileceği belirtilmişti.

 

OSB’ler için MYO’lar yukarıdaki paragrafta olduğu şekilde kanunlaşmış oldu. Sıra KSS’lerde Meslek liselerinin yer almasında, bu talebin oluşturulması için Van ilinde kurulacak olan Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitemizin projelendirilmesi aşamasında bu konu planlanacak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından talepte bulunulacak ve İnşallah Van bir ilki yapmış olacak.

 

Bu konuda top şimdi Van YYÜ rektörlüğü, Van OSB ve Erciş OSB yönetimlerinde, ilimizdeki OSB’lerde henüz bir meslek lisesinin açılmamış olması bir şans olarak değerlendirilebilir,  MYO açılmasına yönelik çalışmalara başlanabilir ve bu konuda öncülük yapılabilir.

 

İki yıl önce Erciş OSB’nin kuruluş ve tapu teslim çalışmaları sırasında Erciş ilçesine MYO açılması yönünde bir taleple karşılaşmıştık. Ercişliler haklı olarak siyasilerden ilçede MYO açılması yönde bir talepte bulunuyorlardı. Hangi bölümün açılması yönündeki tartışmada söz alarak, Yeni kurulan bir OSB çalışmasını desteklemenin uygun olacağı, MYO bölümünün ilerideki ihtiyaca uygun olacak şekilde planlanmasının daha doğru olacağı, sanayi sektörünün yetişmiş, diplomalı teknik eleman ihtiyacının olacağı, yatırımcıyı bölgeye çekmek açısından bu bölümlerin çok etkili olacağı ve OSB planlanırken bu MYO’nun OSB içinde olmasının daha uygun olacağını belirtmiştim.

 

Daha sonra konu üzerinde çalışmalar başlatmış hem bakanlığa hemde Millet vekilimize konu hakkında bilgi notları göndermiştik. Üretim Reformu Yasa Tasarısının hazırlanması aşamasında Ankara da yapılan çalıştaya Van adına davet edilmiş ve dilimiz döndüğünce bu yasa tasarısının hazırlanmasında katkı sunmaya çalışmıştık. Küçük ve  kısa birçok bilgi notumuzla birlikte katıldığımız çalıştayda, her bilginin okyanusta bir damla olduğunu bilerek ama her damlanın bir işe yaradığına inanarak, damlaya damlaya göl oluşturmaya çalışmıştık…

 

Yasalaşması yönünde çalıştaya katılan kamu ve özel sektör temsilcilerine, direkt ve dolaylı olarak katkı sunan, emeği geçen herkese ve bu teklifleri derleyip toparlayan, olgunlaştıran, birçok farklı yasal düzenlemenin içindeki maddeleri bulup, seçip içine en uygun cümlelerle yerleştiren/değiştiren  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanlarına teşekkürler…

 

  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI