Nevzat Gün
  02-07-2017 23:27:00

Yasalaşan Üretim Reformu (1)

 

İlk Göze Çarpanlar

 “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ günü 30111 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak (Kanun No. 7033) yürürlüğe girdi. İşte yasalaşan kanundan dikkat çeken bazı konu başlıkları

 

Kooperatifler

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklikle her yıl Haziran ayının sonuna kadar yapmak zorunda oldukları genel kurul toplantısı mecburiyeti esnetilerek 3 yıla çıkartıldı. Zira genel kurul yapmayan yönetim hakkında her yıl Temmuz ayından itibaren savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor ve  her yıl bu zorunluluk gereği Kooperatifler, resmi kurumlar ve savcılık  birçok iş ve işlemin yanı sıra masraflar yapmak zorunda kalıyordu.

 

“… olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.”

 

Hafta Sonu Çalışma, Yasak Değil

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta Tatili” ibaresi kaldırılmış, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanunun 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sayede özel izin alma, denetim, tutanak vede ceza olmayacak.

 

YÖK’de İhtisaslaşma, 75 yaşına kadar çalışabilme, ücretli izin…

Yükseköğretim Kurulunun görevleri; bölümüne “Yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda karar vermek.” Eklenmiş ve ihtisaslaşmaya yönelik bir adım atılmıştır.

 

“… Öğretim üyesi kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca belirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenler, …  yetmiş beş yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler….”

 

Teknoloji Transfer ofisleri yeniden yapılandırılırken,

Bilimsel araştırmalara destek amacıyla tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapanlara burs geliyor.

Ar-Ge ye yönelik çalışmalarını yapmaları için Öğretim üyelerine bir yıl ücretli izin verilecek ki bu üniversite ile sanayinin buluşması için mükemmel bir fırsat,

 

Kalite Güvence Sisteminin kurulması ve kurul oluşturulması, … gibi YÖK bünyesinde birçok müthiş yenilikler getiriliyor.

 

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Ertelendi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

 

-Sanayi Sicil İşlemleri

1 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için sanayi sicile kayıt olmaları mecburi hale getirildi. “Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.”

 

2 – Sanayi Siciline kayıt işlemlerini yapmayanlara 1 yıllık ek süre verildi.  “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.”

 

3- “Sanayi işletmesi” “sanayi işleri”  “sanayici” tanımına yeni bir ek yapıldı ve “…bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.” Denilerek bilişim ve yazılım sektörü sanayinin içine alındı, artık bu sektöründe Sanayi siciline kayıt olması ve Sanayi Sicil Belgesi alması gerekiyor.

 

4 - 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasına “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir. (TRT Kurulu gelirlerinden çıkartılmıştır.)

 

Ürün Denetmenleri

Denetim amacıyla il dışına çıkan denetmenler özellikle konaklama masraflarıyla birlikte harcadıkları tutarın tamamını geri alamama konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlardı, tanımlama ve yarım gündelik ilaveyle bu sıkıntı aşılmış oldu. (Her ilde denetmen istihdam etmek yerine bölgesel denetim birimlerinin oluşturulması teklifinin yasalaşmamış olması bir eksiklik olarak göze çarpıyor. Fiilen zaten bazı illerde denetmen eksiği var ve sanayi ürünleri imalat/ithalatı konusunda çok geride olan illerdeki denetimler ticari alanda ve raflarda mükerrer olarak yapılmakta, zaten bir ilin aldığı test numunesini diğer seksen il denetçisi görebilmekte ve alamamakta…)

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına “, Ürün Denetmenleri ve Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

 

4703 sayılı Kanuna ek madde eklenmiştir  “…fiilen piyasa gözetimi ve denetimi için görevlendirilmeleri hâlinde … gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir.”

 

Yerli Üretime Destek

4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi… “c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.”

 

“d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.”

 

Bir sonraki yazımızda Yasalaşan konulardan Van için uygulanabilecek konu başlıklarıyla birlikte olmak dileğiyle (Devam edecek)

  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI