Aynur Aytin
  Güncelleme: 25-03-2021 08:11:00   25-03-2021 07:02:00

Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık (Sığır)

Büyükbaş hayvancılık, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinden oldukça gelişmiştir; zaman zaman alçak kesimlerde de yetiştirmektedir…

Bu hayvanların etinden, sütünden ,derisinden  faydalanılır ve halkın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı haline gelmiştir ...

Büyükbaş hayvanlardan olan sığır Türkiye hayvancılığında yetiştiriciliğinin yeri ve önemi tartışılmıştır. Bu amaçla sığır yetiştiriciliğini geliştirmek için cumhuriyet döneminde harcanan cabalara değinilmiş̧ ve bunlara ilişkin kısa değerlendirmeler yapılmıştır. Türkiye’de toplam hayvansal üretimi, özellikle de kırmızı et üretimini artırmada farklı yaklaşımlar vardır.

 Bu yaklaşımlardan bir kısmı irdelenmiş ve ülke hayvansal et üretiminde sığırdan beklenen katkının boyutu ve katkıyı elde edebilmek için yapılabilecekler üzerinde durulmuştur...

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği denildiğinde genellikle sığır ve manda yetiş- tiriciliği anlaşılır.

 Bu türlere bazen at ve deve de eklenebilir. Sığır, dünya süt üretiminin neredeyse tamamını (%86,3-%89,5), et üretiminin de yaklaşık % 25’ini tek başına sağlamaktadır. Dünya besin maddesi üretiminde bu denli büyük paya  sahiptir . Bu avantajlara kısaca değinmek, gerekirse sığırın hayvansal üretimdeki konumu ile Türkiye için önemi ve potansiyeli büyüktür                          

 1. Sığır, insanlar tarafından doğrudan değerlendirilme imkanı olmayan kaba yemleri hayvansal proteine dönüştürmede oldukça yeteneklidir.                                                       

2.Çok farklı iklim kuşaklarında yaşayıp verim verebilmektedir.                                                  

3. İnsanların kullanımına sunabildiği verimleri çeşit olarak fazladır.                                           

 4. Süt üretiminde birim başına verimi en yüksek türdür.          

                                            

5. Sağıldığı süre, yani laktasyon süresi oldukça uzundur. Bu sayede yılın her ayında süt üretimi mümkün olmaktadır.                                           

6. Et üretim kapasitesi oldukça tatminkârdır.   7. Sığırın temel ürünleri olan et ve süt gıda sanayi tarafından değerlenirilebilecek miktar ve nitelikte üretilebilmektedir.                            

8. Sığır entansif üretim sistemine dolayısıyla kitlesel üretime yatkındır.                                  

 9. Genetik ıslah ve üremenin denetimine yönelik uygulamalara yüksek düzeyde reaksiyon göstermektedir.                          

10.Farklı koşullara uyum sağlayabilecek çok sayıda ırk ve tipi vardır.                                     

11. Hem sığırdan sağlanan ürünler hem de sığır ve sığıra dayalı biyolojik materyal (sperma, embriyo) dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır.                                                

Türkiye söz konusu olduğunda sığırların yukarıda sıralanan özellikleri ve avantajlarına bir takım eklemeler daha yapmak gerekir. Özellikle kırmızı et üretimi söz konusu olduğunda Türkiye’nin toplam üretimine manda, koyun ve keçi dışında büyük bir katkısı vardır.

  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI