X 20

Van Valiliği, devir tasfiye açıklamsı

Van Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın açıklamalarına atfen; 6360 sayılı Kanunun Geçici 1’nci maddesinin 1. fıkrasına göre oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonunun üye yapısı ve çalışmalarına ilişkin eleştirilerin yapıldığı, bu komisyon kararlarıyla kapatılan (köy, belediye ve il özel idaresi) mahalli idarelere ait menkul ve gayrimenkul malların ilgisiz kuruluşlara devredildiği açıklamalarına cevap verdi.
 Tarih: 12-06-2014 12:48:10   Güncelleme: 12-06-2014 16:46:10
Van Valiliği, devir tasfiye açıklamsı


Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, basına intikal iddiaların gerçeği yansıtmadığının çok açık olmakla birlikte, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkı bağlamında durumu maddeler halinde sıraladı. Açıklamada, “Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, kanuna uygun olarak kurulmuştur. Kanunun geçici 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası; ‘Bu kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, 1 vali yardımcısı başkanlığında valinin uygun gördüğü kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur’ hükmünü amirdir. Bu nedenle ilimizde oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, kanunda emredilen şekilde vali yardımcısı başkanlığında; ilgili belediye başkanları, İl Defterdarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü, Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürü ve İl Mahalli İdareler Müdürü’nün katılımı ile oluşmuştur. Komisyon kararlarını oybirliğiyle almıştır. Komisyon kararlarının tamamını, ilgili belediye başkanları da katıldığı halde oybirliğiyle almıştır. Doğal olarak Van Belediyesi’yle ilgili kararlar bizzat Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da olumlu oylarıyla kabul edilmiştir. Komisyon kararlarını yerel seçimlerden önce yaptığı toplantılarda kararlaştırmıştır. Komisyon kararlarını 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda almıştır. (Daha sonra ortaya çıkan durumları karşılamak için alınan birkaç karar hariç) Dolayısıyla malların paylaştırılmasına siyasi herhangi mülahaza tesir etmemiştir. Mallar, kanun koyucunun amaçladığı şekilde ve usulde dağıtılmıştır. 6360 Sayılı Kanunu’nun geçici 1. maddesinin 5. fıkrasında ‘Bu kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre; bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına; valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına; büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna; ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir’ denilmektedir. Dolayısıyla kanunda, tasfiyeye esas bütün malları yalnızca Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin bir düzenleme yoktur. Komisyon ilgisine göre malları yukarıda yazan kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etme yetkisine sahiptir. Anlaşıldığı kadarıyla iddialar önemli ölçüde Mülga İl Özel İdaresi malları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki, il özel idareleri hizmet gördükleri on yıllar boyunca merkezi idarenin kaynaklarıyla ve hazine arazileri üzerinde mahalli nitelikte olmayan kamu hizmetlerini de görmüşlerdir. Bu bakımdan komisyon paylaştırma kararı alırken, menkul ya da gayrimenkul malların halen hangi kamu hizmetinin üretimi için kullanıldığına/planlandığına da dikkat etmiştir. Somut örnek vermek gerekirse, okullarımız ve sağlık tesislerimiz gibi hizmet yapıları hakkında karar alınırken, tahsisler üretilen kamu hizmetinin ilgilisi olan bakanlığa yapılmıştır. Bu kapsamda haberlere konu olan ve mülkiyeti il özel idaresinde bulunan taşınmazlardan; Çitören köyündeki 104.780 m2’lik taşınmaz ve üzerindeki tesis Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet içi eğitim tesisi olarak kullanılmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15.12.2012 tarih ve 223423 sayılı onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan gayrimenkuldür. Kanun koyucunun amaçladığı biçimde, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi olarak kullanıma devamı sağlamak için ilgisi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığına (Hazine) devredilmiştir. Bardakçı köyündeki 127.933 m2 taşınmaz fiilen Veteriner Fakültesi’nce eğitim amaçlı olarak kullanıldığından, bu kullanımın devamı için kullanılması amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Hazine) devredilmiştir. Şerefiye Mahallesi’ndeki 942 m2’lik taşınmaz üzerinde personel lojmanı bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve 286 Sayılı genelgesi gereği özel idarenin kapanmasından sonraki süreçte ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak ve lojman olarak değerlendirilmek amacıyla, İçişleri Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Alabayır köyü sınırları içerisinde bulunan 144.100 m2’lik taşınmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı nedeniyle İçişleri Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Akdamar Adası karşısında bulunan 43.589 m2 taşınmaz adaya giden yerli ve yabancı turistlerin başta park, dinlenme gibi ihtiyaçlarında kullanımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. Erciş Ağaçören köyündeki 185.000 m2’lik taşınmaz tarımsal amaçlı hizmetler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (Hazine) devri öngörülmüştür. Yüniplik Fabrikası’nın yeri olarak bilinen taşınmaz Milli Eğitim Bakanlığının 06.02.2014 tarih ve 542376 sayılı yazısına istinaden, eğitim kurumları yapılmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. İl özel idaresinin (B) kampusu olarak bilinen taşınmaz il özel idaresinin iştiraki olan Van Denizi A.Ş.’ye ait bir gayrimenkuldür. Geçmişte yapılan bir ihale ile bu arsa ‘yap, işlet, devret’ modeli ile AVM yapılmak üzere bir yatırımcıya belirli şartlarda tahsis edilmiştir. Van Denizi A.Ş., Van Gölü’nde iller arasında taşımacılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle şirketin kuruluş amacına uygun olarak hizmet verebilmesi için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına (Hazine) devredilmiştir. İl özeli idaresinin (A) kampusu olarak bilinen taşınmaz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kanunla kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yürütmesi amacıyla yine kanunun 1. maddesinin 5. fıkrası ile bakanlığımızın 20.01.2014 tarih ve 286 sayılı genelgesi gereği valiliğin hizmetlerinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Hazine) devri yapılmıştır. Ancak basın toplantısında gündeme getirilmeyen ve fakat mülga il özel idaresine ait ya da il özel idaresi kullanımındaki mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan ve il özel idaresine tahsisli olup halihazırda üzerinde asfalt şantiyesi, atölye, patlayıcı madde deposu, malzeme ambarı ve idari binaların bulunduğu toplam 60.073 m2’lik taşınmaz; Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 4.662 m2’ arsa üzerinde yapımı devam eden ‘Van City’ AVM; Kurubaş mevkiinde 390.400 m2 büyüklüğündeki arsa; Şerefiye Mahallesi’ndeki 1.665 m2 büyüklüğündeki şehir parkı olarak kullanılan arsa; Muradiye ilçesinde 6.093 m2 büyüklüğündeki şantiye yeri; Özalp Memetalan köyünde 21.850 m2, Tulgalı köyünde 6.542 m2, 8.650 m2, 7.150 m2 gölet yeri niteliğindeki arsalar; tahsis amacına uygun kullanılmak üzere yine Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Bununla beraber mülga il özel idaresi envanterine kayıtlı çeşitli cins ve markadaki toplam 273 iş makinesi ve diğer taşıtlardan; 161 iş makinesi, 8 binek, 1 otobüs, 6 seyyar yatakhane, 8 pikap olmak üzere toplamda 184 taşıt aracının yanı sıra 21 adet jeneratör Van Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idaresi olan Su ve Kanalizasyon İdaresine (VASKİ) devredilmiştir. Ayrıca köylerden Van Büyükşehir Belediyesi’ne 1075 adet taşınmaz, Van Büyükşehir Belediyesi bağlı İdaresine (VASKİ) 1395 adet taşınmaz; belde belediyelerinden Van Büyükşehir Belediyesi’ne 15 adet taşınmaz, 50 adet taşıt ve 23 personel ile Van Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresine (VASKİ) 14 adet taşınmaz, 4 adet taşıt ve 14 personel devredilmiştir. Yine kanunun amaçlarına uygun olarak, ilçe belediyelerinden Van Büyükşehir Belediyesine 94 adet taşınmaz, 59 adet taşıt ve 79 personel ile Van Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresine (VASKİ) 121 adet taşınmaz, 15 adet taşıt ve 63 personel devredilmiştir. Büyükşehir Belediyesine devredilen toplam gayrimenkul sayısı 1.096 olup ayrıca VASKİ’ne tahsis edilen gayrimenkul sayısı 1.530’dur. Bu durumda büyükşehir ve bağlısına tahsis edilen gayrimenkul sayısı 2.626 olmaktadır. İlçe belediyelerine de yine kanunda ifadesini bulan amaçlara uygun olarak; İpekyolu Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlardan Erçek’te 1.533 m2, 63.764 m2, 11.254 m2 ve 27.838 m2 olmak üzere 4 parça arsa; Tepebaşı 2.400 m2 arsa, Sarmaç 272.655 m2 arazi devredilmiştir. Yine bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılmış olan ve mahalle olarak İpekyolu İlçe Belediyesine bağlanmış, Bostaniçi Belediyesi’ne ait 27 adet, Erçek Belediyesine ait 9 adet araç olmak üzere toplam 31 adet araç İpekyolu İlçe Belediyesine devredilmiştir. Toplamda İl Özel İdaresinden devredilen 5 taşıtla birlikte İpekyolu İlçe Belediyesine devri yapılmış taşıt sayısı 36 olmuştur. Köylerden 96, belde belediyelerinden 17 adet olmak üzere 113 parça taşınmaz, özel idare ve beldelerden toplam 102 personel İpekyolu ilçe belediyesine devredilmiştir. Tuşba Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 26 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Tuşba Belediyesine mülga Özel İdare Müdürlüğünden (ve diğer yerlerden intikal eden) araç sayısı 20’dir. Köylerden 109 ve parça taşınmaz, özel idareden 87 personel Tuşba ilçe belediyesine devredilmiştir. Edremit Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlardan; Yeniköy Mahallesi 33.700 m2 dostluk parkı olarak bilinen arsa ile Dönemeç Mahallesinde 804 m2 arsa devredilmiştir. Köylerden 59, belde belediyelerinden 2 olmak üzere 61 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 8 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 24 personel, Edremit ilçe belediyesine devredilmiştir. Özalp Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 3 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Köylerden 752 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 14 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 19 personel Özalp ilçe belediyesine devredilmiştir. Erciş Belediyesine devredilen mülga İl Özel İdaresine ait taşınmazlar; toplam 49 parça olup tamamı mahalleye dönüştürülen köylerde bulunmaktadır. Köylerden 51 belde belediyelerinden 61 olmak üzere 112 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 21 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 39 personel Erciş ilçe belediyesine devredilmiştir. Muradiye Belediyesine; köylerden 118, belde belediyelerinden 8 olmak üzere 126 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 6 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 18 personel devredilmiştir. Gevaş Belediyesine; köylerden 272 belde belediyelerinden 3 olmak üzere 275 parça taşınmaz, belde belediyelerinden 7 adet taşıt, özel idare ve beldelerden toplam 17 personel devredilmiştir Çatak Belediyesine; köylerden 342 parça taşınmaz, özel idareden 7 personel devredilmiştir. Gürpınar Belediyesine; köylerden 427 parça taşınmaz, özel idareden 3 personel devredilmiştir. Başkale Belediyesine; köylerden 429 parça taşınmaz, özel idareden 3 personel devredilmiştir. Bahçesaray Belediyesine; köylerden 706 parça taşınmaz devredilmiştir. Çaldıran Belediyesine; köylerden 261 parça taşınmaz, özel idareden 1 personel devredilmiştir. Saray Belediyesine; köylerden 229 parça taşınmaz devredilmiştir. Valiliğimiz bünyesinde kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu, yukarıda ifade edildiği gibi aylar süren fedakâr çalışmalar sonunda; objektif kurallar ve kamu yararı çerçevesinde adil bir biçimde dağıtım yapmaya gayret etmiştir. Anayasamıza göre ‘idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.’ Büyükşehir Belediyesi, başkanın imzası da bulunan komisyon kararlarından bir memnuniyetsizliği varsa bunu pekâlâ bağımsız mahkemeler nezdinde açacağı davalar yoluyla takip edebilir; hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne inanan herkes gibi bu hakkı usulüne uygun olarak kullanabilir. Ama hiçbir şekilde devleti ve kurumlarını, bağımsız mahkemeleri ve buralarda görev yapanları tehdit ederek sonuç alınamaz; alınmaz. Tarih bunun en güçlü tanığıdır. Büyükşehir Belediye Başkanının kamuoyuna yansıyan beyanlarının gerçek olmadığına, bu beyanların bir Büyükşehir Belediye Başkanına ait olamayacağına inanmak istiyoruz. Tanıdığımız Belediye Başkanının olsa olsa başkalarının etkisi altında kalarak, hukukçu kimliğini bırakarak bu beyanları yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu zararlı davranış biçiminden şiddetle kaçınmasını, kamu kuruluşlarıyla çatışmak yerine, işbirliğine yakın tutum takınmasını tavsiye ediyoruz. Durumu kamuoyunun sarsılmaz vicdanına ve bilgisine sunuyoruz” denildi.

  Editör: vandahaber   Kaynak: iha
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER VAN HABER Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 13 9 2 2 36 14 29 +22
2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 27 +13
3 Adana Demirspor 13 6 1 6 24 14 24 +10
4 Konyaspor 14 6 2 6 16 9 24 +7
5 Başakşehir FK 13 7 3 3 19 15 24 +4
6 Kayserispor 14 7 5 2 20 15 23 +5
7 Trabzonspor 13 6 2 5 19 16 23 +3
8 Beşiktaş 13 6 3 4 26 18 22 +8
9 Alanyaspor 14 4 5 5 19 24 17 -5
10 Gaziantep FK 13 4 5 4 19 19 16 0
11 Antalyaspor 12 5 6 1 19 21 16 -2
12 Giresunspor 13 4 6 3 13 20 15 -7
13 Kasımpaşa 13 4 6 3 11 22 15 -11
14 Hatayspor 13 4 7 2 12 22 14 -10
15 Fatih Karagümrük 13 3 6 4 24 27 13 -3
16 MKE Ankaragücü 13 3 6 4 16 21 13 -5
17 Sivasspor 14 2 7 5 13 19 11 -6
18 İstanbulspor 13 2 9 2 12 26 8 -14
19 Ümraniyespor 13 1 8 4 15 24 7 -9
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 16 11 1 4 24 9 37 +15
2 Samsunspor 15 7 2 6 25 13 27 +12
3 Keçiörengücü 15 7 3 5 26 19 26 +7
4 Çaykur Rizespor 14 6 1 7 21 10 25 +11
5 Pendikspor 14 7 3 4 20 9 25 +11
6 Bodrumspor 15 7 4 4 25 17 25 +8
7 Boluspor 15 7 4 4 15 13 25 +2
8 Manisa FK 15 6 3 6 22 20 24 +2
9 Bandırmaspor 15 6 3 6 19 19 24 0
10 Sakaryaspor 16 7 8 1 25 25 22 0
11 Altay 15 5 4 6 17 14 21 +3
12 Adanaspor 15 4 5 6 24 24 18 0
13 Göztepe 14 5 6 3 14 14 18 0
14 Tuzlaspor 15 4 7 4 17 21 16 -4
15 Erzurumspor FK 15 3 7 5 15 23 14 -8
16 Altınordu 15 3 9 3 14 27 12 -13
17 Yeni Malatyaspor 15 2 8 5 14 24 11 -10
18 Gençlerbirliği 15 1 10 4 14 29 7 -15
19 Denizlispor 15 1 11 3 10 31 6 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 17 11 1 5 36 17 38 +19
2 Bucaspor 1928 17 10 2 5 28 10 35 +18
3 İskenderunspor A.Ş. 17 10 3 4 25 14 34 +11
4 Karacabey Belediye Spor 17 8 2 7 24 14 31 +10
5 1461 Trabzon FK 17 8 3 6 19 11 30 +8
6 Ankara Demirspor 17 7 4 6 23 10 27 +13
7 Serik Belediyespor 17 7 4 6 25 21 27 +4
8 Van Spor FK 17 7 4 6 20 17 27 +3
9 Zonguldak Kömürspor 17 8 6 3 20 21 27 -1
10 Kırklarelispor 17 6 4 7 18 14 25 +4
11 Fethiyespor 17 6 8 3 20 26 21 -6
12 Sarıyer 17 4 5 8 20 24 20 -4
13 Kastamonuspor 17 5 7 5 16 22 20 -6
14 Etimesgut Belediyespor 17 4 8 5 19 25 17 -6
15 Adıyaman FK 17 3 7 7 15 23 16 -8
16 Balıkesirspor 17 4 9 4 13 22 16 -9
17 Kırşehir FSK 17 2 7 8 14 21 14 -7
18 Uşak Spor 17 3 10 4 12 25 13 -13
19 Diyarbekir Spor 17 1 10 6 14 29 9 -15
20 Pazarspor 17 1 11 5 11 26 8 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 15 11 2 2 21 7 35 +14
2 52 Orduspor FK 15 9 3 3 24 14 30 +10
3 Karaköprü Belediyespor 15 8 2 5 18 6 29 +12
4 Karşıyaka 15 8 4 3 16 7 27 +9
5 Belediye Kütahyaspor 15 7 3 5 22 15 26 +7
6 Ağrı 1970 Spor 15 7 3 5 15 9 26 +6
7 Belediye Derincespor 15 7 3 5 18 15 26 +3
8 Nevşehir Belediyespor 15 5 4 6 19 17 21 +2
9 Hacettepe 1945 15 5 5 5 18 19 20 -1
10 Elazığspor 15 5 7 3 16 24 18 -8
11 1954 Kelkit Bld.Spor 15 3 4 8 12 14 17 -2
12 1922 Konyaspor 15 5 8 2 15 21 17 -6
13 Çatalcaspor 15 4 7 4 17 18 16 -1
14 Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü 15 4 8 3 11 18 15 -7
15 Şile Yıldızspor 15 2 5 8 13 15 14 -2
16 Yomraspor 15 2 8 5 10 17 11 -7
17 Edirnespor 15 3 11 1 11 23 10 -12
18 Eskişehirspor 15 2 10 3 16 33 9 -17
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/12/2022 Adana Demirspor vs Fatih Karagümrük
 25/12/2022 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 25/12/2022 Galatasaray vs İstanbulspor
 25/12/2022 Gaziantep FK vs Beşiktaş
 25/12/2022 Hatayspor vs Giresunspor
 25/12/2022 Kasımpaşa vs Sivasspor
 25/12/2022 Konyaspor vs Alanyaspor
 25/12/2022 Trabzonspor vs Fenerbahçe
 25/12/2022 Ümraniyespor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/12/2022 Çaykur Rizespor vs Pendikspor
 09/12/2022 Samsunspor vs Yeni Malatyaspor
 10/12/2022 Keçiörengücü vs Adanaspor
 10/12/2022 Tuzlaspor vs Çaykur Rizespor
 10/12/2022 Denizlispor vs Altay
 10/12/2022 Göztepe vs Manisa FK
 11/12/2022 Boluspor vs Bandırmaspor
 11/12/2022 Gençlerbirliği vs Erzurumspor FK
 11/12/2022 Altınordu vs Bodrumspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2022 Etimesgut Belediyespor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 11/12/2022 İskenderunspor A.Ş. vs Bucaspor 1928
 11/12/2022 1461 Trabzon FK vs Fethiyespor
 11/12/2022 Adıyaman FK vs Pazarspor
 11/12/2022 Ankara Demirspor vs Kırklarelispor
 11/12/2022 Diyarbekir Spor vs Sarıyer
 11/12/2022 Karacabey Belediye Spor vs Serik Belediyespor
 11/12/2022 Kastamonuspor vs Kocaelispor
 11/12/2022 Van Spor FK vs Uşak Spor
 11/12/2022 Zonguldak Kömürspor vs Balıkesirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/12/2022 Çatalcaspor vs Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü
 10/12/2022 52 Orduspor FK vs Yomraspor
 11/12/2022 Belediye Derincespor vs Hacettepe 1945
 11/12/2022 Belediye Kütahyaspor vs Karşıyaka
 11/12/2022 Edirnespor vs Ağrı 1970 Spor
 11/12/2022 Elazığspor vs Eskişehirspor
 11/12/2022 Nevşehir Belediyespor vs Karaköprü Belediyespor
 11/12/2022 Yeni Mersin İdman Yurdu vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 11/12/2022 1922 Konyaspor vs Şile Yıldızspor
 11/12/2022 1922 Konyaspor - Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  1922 Konyaspor yenilmez
 11/12/2022 Nevşehir Belediyespor - Karaköprü Belediyespor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Nevşehir Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI